Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

 

( ยน.6:39) {พระประสงค์ของพระบิดา }

39 และพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามานั้นก็คือ ให้เรารักษาทุกสิ่งที่พระองค์ทรงมอบไว้กับเรา ไม่ให้หายไปสักสิ่งเดียว แต่ทำให้เป็นขึ้นมาในวันสุดท้าย 

แนวคิด :
– จุดประสงค์เดียวที่พระเยซูมาบังเกิดในโลกนี้ คือ เพื่อทำตามพระประสงค์ของพระบิดา
– พระประสงค์นั้นก็คือ ให้ช่วยคนที่พระบิดามอบไว้ [ได้แก่ ทุกคนที่วางใจในพระองค์(ข้อ40)] ให้พ้นความพินาศ แต่ เป็นขึ้นมาจากความตาย
– พระเจ้าทรงฤทธิ์ใหญ่ยิ่งสูงสุด ทรงกระทำทุกสิ่งได้ แล้วคิดดูสิ พระประสงค์ของพระองค์ที่พระองค์ตั้งใจให้เกิดขึ้น จนลงทุนด้วยสิ่งที่มีค่าที่สุดในกัลปจักรวาล(พระบุตรองค์เดียวของพระองค์) มีหรือจะไม่สำเร็จ
– อสย. 9:7 “…ความกระตือรือร้นของพระเจ้าจอมโยธาจะกระทำการนี้”
– ดังนั้น มันจะสำเร็จอย่างแน่นอน คือ เราผู้วางใจในพระองค์จะพ้นความพินาศ และจะเป็นขึ้นมาจากความตายในวันสุดท้าย

การประยุกต์ใช้ :
– พระประสงค์ของพระบิดา คือ ช่วยคนพ้นนรก เข้าสู่สวรรค์
– พระเยซูทรงใช้ทั้งชีวิตของพระองค์ เพื่อทำตามพระประสงค์ของพระบิดานั้น
– เราผู้เป็นบุตรของพระเจ้า สมควรอย่างยิ่งที่จะทำอย่างเดียวกัน คือ ใช้ทั้งหมดที่เหลืออยู่ในชีวิตของเรา เพื่อ ช่วยคนพ้นนรก เข้าสู่สวรรค์
– วันนี้ เราจะอยู่เพื่อประสงค์ของตนเอง หรือ เพื่อพระประสงค์ของพระบิดา


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry