Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.9:3) { ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้ }

พระเยซูตรัสตอบว่า “ไม่ใช่คนนี้หรือพ่อแม่ของเขาที่ทำบาป แต่เขาเกิดมาตาบอดเพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขา 

แนวคิด :
– พระเยซูตอบพวกสาวก สำหรับคำถามที่ว่า “คนนี้เกิดมาตาบอดเพราะบาปของใคร?” โดยตอบว่า คนนี้เกิดมาตาบอดไม่ใช่เพราะบาปของเขาหรือของพ่อแม่
– พระเยซูชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ความเจ็บป่วยไม่ได้เป็นผลมาจากบาปเสมอไป (ในพระคัมภีร์ก็มีตัวอย่าง เช่น โยบ , เปาโล , ทิโมธี , ฯลฯ)
– ในกรณีนี้ พระเยซูไม่ได้บอกว่า ชายคนนี้และพ่อแม่ของเขาไม่มีบาป แต่พระองค์บอกว่า วัตถุประสงค์ที่เขาต้องเกิดมาตาบอดเพื่ออะไร
– เขาเกิดมาตาบอดเพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขา
– เท่ห์สุดๆ!!! ขอทาน ตาบอด ผู้ไม่รู้หนังสือ ผู้ไร้อนาคต ผู้ไม่มีใครใส่ใจ แม้แต่พ่อแม่ของตนเอง คนนี้ที่พระเจ้าทรงใช้เป็นเครื่องมือทำพระราชกิจของพระเจ้า
– พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขา ไม่ใช่แค่การที่คนตาบอดมองเห็น ธรรมดาๆนะครับ
– ขณะที่พวกยิวปฏิเสธพระเยซูและกำลังเพิ่งจะเอาหินขว้างพระเยซู แต่เพราะเหตุชายตาบอดไร้ค่า คนนี้ พระเยซูถูกสำแดงออกให้คนทั้งหลายเห็นความจริงว่า พระเยซูทรงเป็นพระบุตรพระเจ้าจริงๆ และแท้จริงแล้วพระเยซูทรงเป็นพระมาซีฮา จริงๆ
– ดูเหมือนงานที่ชายคนนี้ทำยิ่งกว่า การรับใช้ชั่วชีวิตของอ.เปาโลเสียอีก
– เขาทำอะไรหรือ? >>> เขาก็แค่เกิดมาตาบอดไง !!! เท่านี้ก็มีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับให้พระราชกิจของพระเจ้า ที่ประกาศว่า “พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า เป็นพระมาซีฮา” สำเร็จผ่านตัวเขา
– สรรเสริญพระเจ้า!!!

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ ไม่สำคัญเลยว่า เรากำลังตกอยู่สภาวะเช่นใด
– พระเจ้าผู้ทรงครอบครองและควบคุมทุกสิ่ง ปรารถนาที่จะใช้ชีวิตของเรา เพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าสำแดงออก ผ่านสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในวันนี้
– เราไม่จำเป็นต้องเก่ง ไม่ต้องฉลาดเลอเลิศ ไม่ต้องเข้มแข็งแบบไม่เคยท้อถอย เราแค่เป็นอย่างที่เราเป็น นั่นก็เพียงพอแล้ว
– ที่เหลือก็คือ เชิญพระเยซู ทำให้สิ่งที่พระองค์ประสงค์จะทำในชีวิตของข้าพระองค์เถิด
– แค่นี้ก็เพียงพอให้พระราชกิจของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเราแล้ว
“ข้าแต่พระเยซูที่รัก ข้าพระองค์ขอยกสถานการณ์วันนี้ให้พระองค์เป็นผู้ควบคุมและจัดการ ขอวางใจในพระองค์ ขอยกให้พระองค์ทั้งหมด เชิญเถิดพระเจ้าข้า ขอทรงใช้สถานการณ์วันนี้ ถวายพระเกียรติแด่พระองค์เถิด”
เลิกท้อแท้ใจกับอดีตที่ผ่านมา แต่จงมองหา ปัจจุบันและอนาคต ที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้า

 


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry