Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน. 18:33-38 ) { ปีลาตผู้ที่พระเยซูทรงรัก }

พระเยซูตรัสตอบว่า “ราชอำนาจของเราไม่ได้เป็นของโลกนี้ ถ้าราชอำนาจของเรามาจากโลกนี้ คนของเราก็คงจะต่อสู้ไม่ให้เราถูกมอบไว้ในมือของพวกยิว แต่ราชอำนาจของเราไม่ได้มาจากโลกนี้” ยน. 18:36

แนวคิด :
– พวกยิวและพวกมหาปุโรหิต จับตัวพระเยซู มายังกองบัญชาการปรีโทเรียม เพื่อมาให้ปีลาตตัดสินประหารชีวิตพระองค์
– ปีลาต จึงเรียกให้พาพระเยซูแยกออกมา เพื่อสอบสวนลำพัง
ปีลาตถามพระเยซูว่า “เจ้าทำผิดอะไร?”(ข้อ35)
>> พระเยซูไม่ได้ตอบคำถามของเขา เพราะคนที่ทำผิดไม่ใช่พระเยซูแต่คือตัวเขาเองนั่นแหละ

ปีลาตไม่รู้ว่าเขากำลังพูดกับพระเจ้าใหญ่ยิ่ง ผู้รักเขามาก และกำลังจะยินดีตายเพื่อช่วยเขา ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ ความจริงที่พระเยซูถูกจับมัดมานี้ ไม่ใช่เพราะพระเยซูทำผิดอะไร แต่เพราะ ปีลาตต่างหากที่ทำผิดทำบาป และพระเยซูยอมถูกจับมาเพื่อตรึงตาย เพื่อช่วยปีลาตให้รอด

ผมอ่านตอนนี้มาหลายครั้งมาก แต่ไม่เคยเข้าใจแบบนี้จนกระทั่งเช้าวันนี้ บทสนทนาของพระเยซู ช่างเต็มไปด้วยความรักเมตตา ต่อปีลาต เพื่อปีลาตจะพบกับสัจจะ ด้วยการยอมฟังเสียงของพระเยซู พระเยซูพยายามบอกปีลาต ถึงทางที่จะพบกับสัจจะ ว่า
• ปีลาต ท่านต้องต้อนรับพระคริสต์ด้วยตัวของท่านเอง (ข้อ34)
• ปีลาต ท่านต้องสำนึกในความบาปผิดของท่าน (ข้อ35)…พระเยซูไม่ตอบ เพื่อให้เราสำนึกได้เองในความผิดของตน
• ปีลาต ท่านต้องยอมรับพระคริสต์เป็นกษัตริย์ของท่าน (ข้อ37)

ข้อ 36 พระเยซูตรัสว่า ราชอาณาจักรของพระองค์ไม่ได้มาจากโลก คือ พระองค์ไม่ต้องการอำนาจการปกครองที่บรรดาชาวโลกจะประเค็นให้ แต่มาจากสวรรค์ซึ่งพระบิดาจะเป็นผู้ประทานให้
เช้านี้ผมนั่งนึกดูเล่นๆว่า ถ้าพระเยซูเลือกราชอาณาจักรของพระองค์มาจากโลก จะเกิดอะไรขึ้น >>> พระองค์คงสำแดงฤทธานุภาพใหญ่ยิ่ง จนทั่วทุกอาณาจักรในโลก ต้องยอมสยบ ยอมสิโรราบต่อพระองค์ และพระองค์คงจะปกครองเป็นราชาแห่งโลกนี้ มานับพันปีจนกระทั่งทุกวันนี้
แต่ส่วนบรรดา คนของพระองค์ก็คงแก่และตายไปเพราะบาป(ค่าจ้างของความบาปคือความตาย) รุ่นแล้วรุ่นเล่า แต่พระองค์ก็ยังคงเป็นกษัตริย์แห่งโลกต่อไป ส่วนคนของพระองค์ก็ตกในบึงไฟนรกสาสมกับความบาปผิดความชั่วของเขาแต่ละคนชั่วนิจนิรันดร์
>>> สาธุการแด่พระเจ้า โดยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ พระเยซูไม่เลือกทำเช่นนั้น แต่เลือกการเดินไปสู่ไม้กางเขน ตายอย่างน่าอนาจและทุกข์ทรมาน เพื่อช่วยเราทั้งหลายให้รอดพ้นบึงไฟนรก
“พระองค์สมควรเป็นราชาแห่งดวงใจของเราทั้งหลายอย่างแท้จริง”

การประยุกต์ใช้ :
“สรรเสริญพระเยซู”