Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน12:17) { ประจักษ์พยาน }

17 คนทั้งปวงซึ่งได้อยู่กับพระองค์ เมื่อพระองค์ได้ทรงเรียกลาซารัสให้ออกมาจากอุโมงค์ฝังศพ และทรงให้เขาฟื้นขึ้นมาจากความตายก็เป็นพยาน ในสิ่งที่เขาได้ยินและได้เห็น

แนวคิด :
– ขณะที่ฝูงชนมากมายออกมาต้อนรับพระเยซูเข้าเยรูซาเล็ม
– เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลปัสกา จึงมียิวทางเมืองต่างๆมากมายมาที่นั่น
– บางคนก็รู้เรื่องพระเยซู บางคนก็ไม่ค่อยรู้มากนัก
– แต่มีคนยิวกลุ่มหนึ่งที่รู้เรื่องของพระเยซูอย่างดี ได้แก่พวกยิวที่ไปบ้านมารธาเมื่อลาซารัสเสียชีวิต และได้เห็นพระเยซูทรงทำให้ลาซารัสเป็นขึ้นมาจากความตาย
– ยน. 11:45 “ดังนั้นเมื่อพวกยิวหลายคนที่มาหามารีย์เห็นการกระทำของพระเยซูก็วางใจในพระองค์”
– คนเหล่านี้กลายเป็นประจักษ์พยานสำคัญ ที่ทำพระเยซูยิ่งมีชื่อเสียงขึ้นไปอีก เมื่อพวกเขาเล่าสิ่งที่เห็นให้คนอื่นๆฟัง และเป็นการเพิ่มความอิจฉาให้แก่พวกมหาปุโรหิตและพวกฟาริสีเข้าไปอีก

การประยุกต์ใช้ :
– ไม่ใช่บังเอิญที่พวกยิวเหล่านั้นอยู่ที่บ้านมารธา เมื่อพระเยซูไปเรียกลาซารัสให้เป็นขึ้นมาจากความตายฉันใด
– ก็ไม่ใช่บังเอิญเช่นกัน ที่เรา พบเจอเหตุการณ์ของวันนี้ และ อยู่ในสถานที่ที่เราอยู่นี้ ในเวลานี้
– พระเจ้าทรงมีพระประสงค์บางอย่าง ในชีวิตของเรา จึงทรงอนุญาตให้เราตกเข้ามาอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ ในวันนี้


ฟรี!!! เชิญติดตั้ง/UPDATE : App DrKerministry เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีวิดีโอใหม่ทุกครั้ง แล้วนะครับ [สำหรับแอนดรอย]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssupawas.DrKer_Ministry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry