Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.5:2) { บ้านแห่งเมตตา }

2ในกรุงเยรูซาเล็มที่ริมประตูแกะมีสระอยู่สระหนึ่ง ภาษาฮีบรูเรียกสระนั้นว่า เบธซาธา เป็นที่ซึ่งมีศาลาห้าหลัง

[แนวคิด] :
– ประตูแกะ สร้างขึ้นสมัยเนหะมีย์ (นหม. 3:1) เพื่อนำแกะหรือโคที่จะใช้เป็นเครื่องถวายบูชาเข้ามาในเมือง
– เบธซาธา แปลว่า บ้านแห่งเมตตา
– ที่นั่นมีศาลา 5 หลัง สร้างขึ้นเพื่อให้คนหลบแดด หลบฝน
– ณ บ้านแห่งเมตตา ที่นั่นพบเมตตาของมนุษย์ที่พยายามช่วยคน(ป่วย) คือสร้างศาลา 5 หลัง เพื่อหลบแดด หลบฝน ซึ่งช่วยคนป่วยได้บ้าง ไม่ให้ยากลำบากไปกว่าเดิม แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้พวกเขาหายโรค
– แต่ พระเยซู ลูกแกะของพระเจ้า(พระเมษโปดก) มาที่ประตูแกะ เพื่อนำความเมตตาของพระเจ้ามาถึงคนง่อยคนนั้น ซึ่งโดยพระเมตตาจากพระเจ้า ช่วยเขาให้พ้นความทุกข์ระทมที่แท้จริงของเขาได้

[การประยุกต์ใช้] :
– ความเมตตาจากมนุษย์อาจช่วยเราบรรเทาความทุกข์ได้บ้าง แต่พระเมตตาจากพระเจ้าจะช่วยให้พ้นจากปัญหาและความทุกข์ได้อย่างแท้จริง
– วันนี้ ขอให้เราทุ่มเทแสวงหาพระเมตตาจากพระเจ้า มากกว่ากระเสือกกระสนหาความช่วยเหลือจากมนุษย์


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry