Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.8:41) { บุตรของพระเจ้า }

41 ท่านทั้งหลายย่อมกระทำสิ่งที่บิดาของท่านทำ” เขาทูลพระองค์ว่า “เรามิได้เกิดจากการล่วงประเวณี เรามีพระบิดาองค์เดียวคือพระเจ้า”

แนวคิด :
– พระเยซูตรัสกับพวกยิว ว่าพวกเขาทำตามพ่อของพวกเขา ซึ่งไม่ใช่อับราฮัมเพราะพวกเขาไม่ทำเหมือนอย่างที่อับราฮัมทำ (ข้อ40)
– พวกยิวจึงตอบกลับว่า พวกเขามีพ่อเดียว ก็คือ บิดาในสวรรค์ เท่านั้น ไม่มีพ่ออื่น
– ดูเหมือนพวกยิว เปลี่ยนประเด็น ที่พระเยซูชี้ให้เห็นว่าพวกเขาควรทำเหมือนอับราฮัม อย่าไปทำตามอย่างมาร
– แต่พวกเขากลับตอบว่า ไม่ว่าพวกเขาจะทำตัวอย่างไร พวกเขาก็เป็นลูกของพระเจ้า อยู่ดี ไม่พูดถึงเรื่องเป็นลูกอับราฮัมก็ได้ จะได้ไม่ต้องทำตามอับราฮัม (เป็นงั้นไป)

การประยุกต์ใช้ :
– เมื่อพวกเขาได้ยินคำเตือนจากพระเยซู แทนที่จะกลับใจ กลับเฉไฉไปเรื่องอื่นเสีย การเตือนนั้นจึงไม่ได้นำพวกเขาไปสู่การกลับใจ
– วันนี้ เมื่อเราได้รับคำเตือนจากพระเจ้า ผ่านคน หรือผ่านเหตุการณ์ หรือผ่านพระคำ อย่าให้เราพยายามหาเหตุผลร้อยแปดเพื่ออธิบายว่าเราไม่ได้เป็นเช่นนั้น แต่เราควรสำรวจดูตัวเองว่า มีอะไรบ้างที่เราควรกลับใจหรือปรับปรุงตัว จากคำเตือนเหล่านั้น
– แถม : มีเรื่องน่าสนใจมากจากข้อนี้ ที่ผมเพิ่งสังเกตเห็นเป็นครั้งแรก คือ พวกยิวเรียกตนเองว่าเป็นบุตรของพระเจ้า แต่ ใน ยน. 19:7 พวกยิวตอบปีลาตว่า “เรามีกฎหมาย และตามกฎหมายนั้นเขาสมควรตาย เพราะเขาตั้งตัวเป็นพระบุตรของพระเจ้า”
– อ้าว!!! เป็นงั้นไป ตัวเองเรียกตัวว่าเป็นบุตรของพระเจ้าได้ แต่ พอพระเยซูเรียกบ้าง จะเอาถึงตายเลย
– พระเยซู ถูกกล่าวหาด้วยข้อหาที่ไม่ยุติธรรม เพื่อเรา จึงทำให้เราเห็นว่า พระองค์ทรงเข้าใจเราหากเราถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรม และพระองค์รักเราจึงเต็มใจถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมเช่นนั้น


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry