Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( มธ. 18:10) { ทูตสวรรค์ประจำตัว }

“จงระวังให้ดี อย่าดูหมิ่นผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่ง เพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่า ทูตสวรรค์ของพวกเขาคอยเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์เสมอ” มธ. 18:10

แนวคิด
– คำเตือน!!! อย่าดูหมิ่นผู้เล็กน้อย เพราะเขามีตัวแทนคอยรายงานแทนเขาต่อพระเจ้าตลอดเวลา
– ไม่ว่าคนนั้น จะเป็นคริสเตียนไม่สำคัญสักเพียงใดก็ตาม เขาอาจดูเหมือนเป็นคนสำคัญน้อยที่สุดในโบสถ์ ต่อให้คนนี้หายไป คนทั้งโบสถ์ก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรเลย ถึงกระนั้น เขาเป็นที่สำคัญยิ่งสำหรับพระเจ้า พระเจ้าแต่งตั้งทูตสวรรค์คอยเป็นตัวแทนของเขา แจ้งต่อพระเจ้าอย่างเป็นทางการเพื่อคนไม่สำคัญคนนั้น
แถม
แม้ตอนนี้ใจความหลักพระคัมถีร์ ไม่ได้จงใจสอนเรื่องนี้ แต่ก็น่าสนใจมากทีเดียว คือ เราแต่ละคนมีทูตสวรรค์ คอยดูแล ปรนนิบัติอยู่ด้วย (โอ้ว!!!…เท่ห์)
ฮบ. 1:14 “ทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นเพียงวิญญาณที่รับใช้พระเจ้า ที่ทรงส่งไปปรนนิบัติบรรดาคนที่จะได้รับความรอดไม่ใช่หรือ?”
ดังนั้น จุ๊ๆๆ เวลาแอบทำอะไร นอกจากพระเจ้าทรงทราบแล้ว ทูตสวรรค์ก็เห้นด้วยนะ 555

การประยุกต์ใช้ :
– แม้คนอื่นมองว่าเราไม่สำคัญ ก็ช่างเขา เราสำคัญมากและมีค่ายิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้า พระองค์ทรงสนพระทัยทุกเรื่องในชีวิตของเรา
– พี่น้องในคริสตจักรบางคนที่ไม่มีใครสนใจ เป็นไปได้ว่า วันนี้ พระเจ้าอยากให้เราเอาใจใส่สนใจคนเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นเพราะเขาเป็นคนสำคัญของพระเจ้า
– อย่าริอาจ กล้าดูหมิ่นพี่น้องคนใดเลย ระวังให้ดี!!! รู้ไว้ด้วย เขามีทูตสวรรค์ประจำตัวคอยรายงานต่อพระเจ้าอย่างเป็นทางการว่า “มีใครบ้างบังอาจดูหมิ่น คนสำคัญของพระเจ้าคนนี้”