Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( มคา. 3:4) { ทำไมพระเจ้าไม่ตอบ ? }

“แล้วพวกเขาจะร้องขอความช่วยเหลือต่อพระยาห์เวห์ แต่พระองค์จะไม่ทรงตอบพวกเขา คราวนั้นพระองค์จะซ่อนพระพักตร์เสียจากเขาทั้งหลาย เพราะพวกเขาได้ก่อกรรมชั่วไว้หลายอย่าง” มคา. 3:4

แนวคิด
– อธิษฐานแล้วพระเจ้าไม่ตอบ พระเจ้าซ่อนพระพักตร์จากประชากรของพระองค์
– ก่อนหน้านี้ไม่กี่ข้อ (มคา.2:12-13) พระเจ้าเพิ่งบอกว่าในอนาคตจะช่วยกู้ประชากรของพระองค์ พระเจ้ารัก เมตตา และสงสารประชากรของพระองค์
– แต่ในข้อนี้ พระเจ้าบอกว่า พระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานของพวกเขา พระเจ้าจะซ่อนพระพักตร์ไม่ให้เขาหาได้พบ “ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?”
– ก็เพราะพระเจ้ารัก เมตตา สงสารพวกเขานั่นเอง พวกเขายังอยู่ในทางชั่ว ไม่คิดจะกลับใจใหม่ พระเจ้าจึงจงใจทำเช่นนั้นกับพวกเขา ไม่ใช่เพราะเกลียด แต่ เพราะรัก พระองค์ต้องการสะกิดให้เขาระลึกได้ และกลับใจเสียใหม่
การประยุกต์ใช้ :
– หากวันนี้มีสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นกับเรา ทั้งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะเราเป็นที่รักของพระเจ้านี่นา เป็นไปได้ว่า พระเจ้ากำลังสะกิดเรา
– ให้เราพิจารณาตนเอง ว่ามีทางชั่วใดๆในเรา ที่เรายังใจแข็งกระด้าง ไม่ยอมกลับใจใหม่อยู่หรือไม่
– หากพบว่ามี ต้นปี 2017 นี้ เหมาะเหลือเกินที่เราจะเริ่มต้นใหม่ กลับใจใหม่ หันจากทางเก่า เดินไปในหนทางใหม่ในพระเจ้า