Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.11) { ทำไมพระองค์มาช้า? }

“ครั้นพระองค์ทรงได้ยินว่าลาซารัสป่วยอยู่ พระองค์จึงทรงพักอยู่ที่ที่พระองค์ทรงอยู่นั้นอีกสองวัน” ยน. 11:6

แนวคิด
เมื่อมีคนมาแจ้งพระเยซูว่า ลาซาลัสที่พระองค์ทรงรักป่วย พระองค์รออีก 2 วัน จึงค่อยออกเดินทาง
ผลเสียของการทำเช่นนั้น ได้แก่
– มารีย์ มารธา พี่สาวของลาซัส ต้องร้องไห้เพิ่มอีก 2 วัน
– พระเยซูเอง สะเทือนพระทัย ถึงอย่างน้อย 2 ครั้ง (ข้อ 33,38)
– ศพของลาซาลัส ต้องถูกทิ้งไว้นานตั้ง 4 วัน แทนที่จะแค่ 2 วัน
ผลดี ได้แก่
– คนทั้งหลายมั่นใจได้ว่า ลาซารัส ตายชัวร์ …ดังนั้นการที่เขากลับมีชีวิตขึ้นมาได้ จึงเป็นเรื่องใหญ่โต จนผู้คนเห็นว่าพระเยซู มาจากพระเจ้าจริงๆ และมากพอจนทำให้พวกฟาริสีอิจฉาพระเยซู จนถึงขนาด “วางแผนฆ่าพระเยซู”(ข้อ53) แม้ก่อนหน้านี้เขาอยากจะฆ่าพระเยซูอยู่แล้ว แต่ก็ไม่มากพอที่จะวางแผนฆ่าพระเยซู แค่ “อย่าให้เจออีกนะ เจออีกโดนหินขว้างแน่ๆ”(ข้อ8)
ซึ่งสิ่งนี้เป็นเหตุทำให้แผนการไถ่นิรันดร์ของพระเจ้าสำเร็จ ในที่สุด
– อัครสาวก มีความเชื่อเพิ่มมากขึ้น(ข้อ15) เมื่อได้เห็นคนตายจนศพจะเหม็นอยู่แล้วกลับมีชีวิต เป็นการปูทางสำหรับในอนาคตที่พวกเขาต้องเป็นผู้นำในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐต่อไป

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ เราอาจคิดว่า “ทำไมพระเยซูมาช้า?” “ถ้าพระองค์ไม่มาตอนนี้ มันก็จะสายเกินไปแล้วนะครับ”
– พระเยซู ทราบเวลาที่เหมาะที่สุดเป็นอย่างดี การดูเหมือนมาช้าของพระองค์ อาจต้องทำให้เราต้องร้องไห้เพิ่มขึ้นอีก หลายวัน เหมือนมารีย์ มารธา แต่มันคุ้มแน่นอน
– วันนี้ มารีย์ มารธา คงเห็นด้วยกับผมเป็นแน่ว่า “การร้องไห้เพิ่มขึ้นอีก 2 วันนั้น มันคุ้มจริงๆ” เพราะพระองค์มีเวลาที่ดีที่สุดในทุกเหตุการณ์ รวมทั้งเหตุการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในวันนี้ด้วย
– “พระองค์รู้เวลาของพระองค์” ซึ่งเป็นเวลาที่ดีที่สุด ที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระบิดา