Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.6:53) {ทำให้ไม่เข้าใจ}

53 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านไม่กินเนื้อและไม่ดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ ท่านก็ไม่มีชีวิตในตัวท่าน 

แนวคิด :
– เมื่อพวกยิวงง จนเถียงกัน พระเยซูตรัสต่อไป คราวนี้ งงหนักกว่าเดิม
– พระเยซูบอกว่า “ต้องกินเนื้อและดื่มเลือดของพระองค์ ไม่งั้นจะไม่มีชีวิต”
??? จะกินเนื้อคนได้อย่างไร? ยิ่งไปกว่านั้น จะดื่มเลือดคนได้อย่างไรเพราะว่าขนาดดื่มเลือดสัตว์ ยังต้องถูกอเปหิออกจากชุมชนเลยทีเดียว!!!
– ก่อนหน้านี้พระเยซูอธิบายแล้วว่าให้ “วางใจ” แต่เขาไม่ฟังกลับคิดและสนใจแต่เรื่องของตน(กิน) พระองค์จึงตรัสกับเขาตามแบบที่เขาอยากได้ยิน แต่จงใจทำให้เขายิ่งไม่เข้าใจเข้าไปอีก
– ซึ่งประโยคเหล่านี้ ต่อมาพระเยซูเฉลยให้เหล่าสาวกฟังว่า มันเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณ ไม่ใช่เรื่องของเนื้อหนัง(ข้อ63)
– เหมือนใน มก. 4:12 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “ข้อความลับลึกแห่งแผ่นดินของพระเจ้า ทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้ แต่ฝ่ายคนนอกนั้นบรรดาข้อความเหล่านี้…เขาจะดูแล้วดูเล่า แต่มองไม่เห็น และฟังแล้วฟังเล่า แต่ไม่เข้าใจ…”

การประยุกต์ใช้ :
– พระเจ้าพร้อมที่จะเปิดเผยความล้ำลึก ความเข้าใจฝ่ายวิญญาณแก่เราเสมอ
– แต่หากเราทำใจแข็งกระด้าง ไม่ใส่ใจกับสิ่งที่พระองค์ตรัสกับเรา ในที่สุดพระองค์จะไม่ตรัสกับเราแบบให้เราเข้าใจ ไม่ใช่เพราะพระองค์โกรธเรา แต่เพราะพระองค์รักเรา และต้องการเรียกให้เราหันกลับมาสนใจการตรัสของพระองค์เหล่านั้น
– วันนี้ หากเราไม่เข้าใจว่า ทำไมเหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้นกับเรา อาจเป็นไปได้ว่าพระเจ้ากำลังเรียกให้เรากลับมา ถ่อมใจลง ฟังสิ่งที่พระองค์พยายามตรัสกับเรา
[หมายเหตุ : การกินเนื้อและดื่มโลหิต จะถูกอธิบายเพิ่มเติมในข้อต่อๆมา]


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry