Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( มธ. 12:46-50) { ทำตามใจพระบิดา }

“เพราะว่าใครก็ตามที่ทำตามพระทัยพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ ผู้นั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเรา” มธ. 12:50

แนวคิด
– ขณะที่พระเยซูกำลังสั่งสอน มีผู้คนมากมายแม้แต่พวกศาสนา(มธ. 12:38) ก็มาฟังด้วย มีชายคนหนึ่ง แหวกฝูงชนมาอย่างภาคภูมิใจ เขานำข่าวดีสุดเท่ห์ มาบอกพระเยซูท่ามกลางฝูงชนเหล่านั้น ว่า
“แม่ที่พระเยซูรัก และน้องๆที่พระองค์สนิทสนม กำลังยืนอยู่ข้างนอก หาโอกาสมาพูดกับพระองค์”(ข้อ47)
– แต่พระเยซู กับตรัสกับชายคนนั้น(ข้อ48) ว่า คนที่พระเยซูทรงรักและคนที่สนิทสนมกับพระเยซูนั้น ได้แก่คนที่ทำตามพระทัยของพระบิดาของพระองค์ผู้ทรงสถิตในสวรรค์
[ในที่นี้ ไม่ได้หมายความว่า พระองค์ไม่สนใจหรือไม่ใส่ใจ นางมารีย์และน้องๆ แต่พระองค์ฉวยโอกาส สอนความจริงสำคัญในฝ่ายวิญญาณ จากสถานการณ์นี้]
– ผมมองว่า ราวกับพระเยซูบอกชายคนนั้นว่า “เพื่อนเอ๋ย…ที่มาบอกมันเท่ห์ก็จริง แต่ท่านเท่ห์ได้มากกว่านั้นอีก ท่านเองสามารถมาเป็นที่รักของเรา เป็นผู้ที่สนิทสนมกับเราราวกับเป็นพี่น้องกันได้ เพียงแต่ท่านเลือกทำตามพระทัยของพระบิดา เหมือนที่เราทำตามพระทัยพระบิดา เป็นลูกพ่อคนเดียวกันเพราะทำตามใจพ่อคนเดียวกัน”

การประยุกต์ใช้ :
– เราสามารถสัมพันธ์สนิทสนมกับพระเยซู และผูกพันกับพระเยซูด้วยความรัก ได้โดยการทำตามพระทัยของพระบิดา เลิกให้การทำตามใจปรารถนาของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุด แต่ให้การทำตามพระทัยพระบิดาสำคัญที่สุด
? อะไรคือน้ำพระทัยของพระบิดา….สิ่งเหล่านั้นเราพบได้อย่างชัดใจในพระวจนะของพระเจ้า เมื่อเราเชื่อฟังทำตามพระคำของพระเจ้า นั่นคือการทำตามพระทัยพระบิดานั่นเอง
– หากจะพูดให้สั้นเข้า “อะไรคือพระทัยของพระบิดา?” ในมุมมองของผู้เป็นพ่ออย่างผม คงไม่มีอะไรเป็นยอดปรารถนาของผม มากไปกว่า การที่พี่ๆ ออกตามหาน้อง ที่หลงทางไปไกลจากพ่อ แล้วนำเขากลับมาบ้านพ่ออีกครั้ง
2016 กำลังจะจากไปแล้ว แต่ยังทัน เรามาทำตามพระทัยของพระบิดาในปี 2016 ด้วยกันเถิด