Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.8:34) { ทาสของบาป }

34 พระเยซูตรัสตอบเขาทั้งหลายว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ทุกคนที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาป

แนวคิด :
– พระเยซูอธิบายตอบพวกยิว ที่เข้าใจผิดว่า การเป็นไทที่พระเยซูพูดถึงนั้นหมายถึงการเป็นอิสระทางการเมืองการปกครอง
– พระเยซูอธิบายว่า การเป็นทาสที่พระองค์พูดถึง(ข้อ32) หมายถึง การเป็นทาสของบาป
– พระเยซูอธิบายว่า คนที่ทำบาป คนนั้นก็ป็นทาสของบาป
– เหมือนใน 2ปต. 2:19 “…เพราะว่าผู้ใดพ่ายแพ้แก่สิ่งใด เขาก็เป็นทาสของสิ่งนั้น”
– ในจิตสำนึกของมนุษย์ จริงๆแล้วไม่อยากทำบาป แต่มนุษย์ก็ยังทำบาปอยู่ เพราะมิอาจขัดขืนได้ นายสั่งมา เป็นทาสของนายจึงต้องทำตามคำสั่งของนาย

การประยุกต์ใช้ :
– เมื่อก่อนเราเป็นทาสของบาป แม้ลึกในใจไม่อยากทำบาป แต่ก็ยังทำบาปอยู่ดี และเพราะว่าเราเป็นทาสบาป “ค่าจ้างของความบาปคือ ความตาย…” รม.6:23 ดังนั้นชีวิตของเราจึงขมดิ่งลงทุกทีๆ เมื่อเวลายิ่งผ่านไปนานก็ยิ่งจมลง แล้วปลายทางสุดท้ายของเราก็คือ ความตายชั่วนิจนิรันดร์ในบึงไฟนรก
– ขอบคุณพระเจ้า!!! “แต่เดี๋ยวนี้พวกท่านพ้นจากการเป็นทาสของบาป และกลับมาเป็นทาสของพระเจ้าแล้ว ผลสนองที่ท่านได้รับก็คือการชำระให้บริสุทธิ์ และผลสุดท้ายคือชีวิตนิรันดร์” (รม. 6:22)
– วันนี้ เราทั้งหลายผู้อยู่ในพระเยซูคริสต์ ไม่ได้เป็นทาสบาปแล้ว เราไม่จำเป็นต้องทำบาปอีกต่อไป ทุกบาปที่เราไม่อยากทำ เราสามารถเอาชนะมันได้ เพราะเราไม่ใช่ทาสของมันแล้ว ไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังมัน
– เมื่อเผชิญหน้ากับการทดลองให้ทำบาป จงถ่อมใจลง อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้า จากนั้นยืดอกขึ้นยืนหยัด ปฏิเสธมัน พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตในเราจะทรงประทานกำลังและชัยชนะเหนือบาปนั้นให้แก่เราอย่างแน่นอน


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry