Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.6:70 ) { ทางนั้นฉันเลือกเอง }

70 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราเลือกพวกท่านสิบสองคนมิใช่หรือ และคนหนึ่งในพวกท่านเป็นมารร้าย”

แนวคิด :
– พระเยซูทรงตอบเปโตร เมื่อเขายืนยันที่จะติดตามพระเยซู และยอมรับ พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด(พระมาซีฮา) ว่า พระองค์ทรงเลือกพวกเขาทั้ง 12 คนเพื่อเป็นอัครทูต แต่มีแค่ 11 คนเท่านั้นที่จะได้เป็นอัครทุต
– เพราะมีคนหนึ่ง(ยูดาส อิสคาริโอส) ที่ยอมให้มารร้ายครอบงำ จนกลายเป็นผู้มุสา ผู้หลอกลวง และผู้ฆ่าคน
– “ขณะเมื่อรับประทานอาหารเย็นอยู่นั้น มารได้ดลใจยูดาสอิสคาริโอท บุตรของซีโมน ให้อายัดพระองค์ไว้” (ยน. 13:2)
– “เมื่อยูดาสรับประทานอาหารนั้นแล้ว ซาตานก็เข้าสิงในใจเขา” … (ยน. 13:27)

การประยุกต์ใช้ :
– โดยส่วนตัวผมมองว่า ทุกครั้งที่พระเยซูพูดถึงยูดาส ที่เขาจะทรยศพระเยซูนั้น พระองค์พูดด้วยความรัก เพื่อให้เขารู้ตัว คิดได้ และกลับใจ
– ในมิติของปัจจุบัน พระองค์กล่าวเพราะความรักเพื่อให้เขากลับใจ
– ในมิติของอนาคต พระองค์กล่าวเพราะทรงทราบสิ่งที่จะเกิดขึ้น
– พระเจ้าทรงปรารถนาให้มนุษย์ทุกคน ได้รับความรอด พ้นความพินาศ
– “…พระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ใครพินาศเลย แต่ประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่”(2ปต. 3:9)
– แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ตอบสนองต่อพระคุณที่ทรงหยิบยื่นให้ พระเจ้าทรงให้เสรีภาพแก่มนุษย์แต่ละคนในการตัดสินใจเลือก
– วันนี้ พระเจ้ายังคงหยิบยื่นโอกาสแห่งพระคุณในแก่เรา ในการดำเนินชีวิตทุกๆวันของเรา
– เราจะเลือกตอบสนองต่อของขวัญแห่งพระคุณนี้อย่างไร?
– เราจะยื่นมือออก รับเอาพระคุณและการช่วยกู้จากพระเจ้า ด้วยความเชื่อ และวางใจในพระองค์
– หรือ เราจะเพิกเฉยต่อพระคุณ แล้วพยายามดิ้นรนหาทางออกของชีวิต ด้วยตัวเอง ด้วยความพยายามของตนเอง ด้วยกำลังและสติปัญญาของตนเอง


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry