Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.8:43) { ทนฟังไม่ได้ }

43 เหตุไฉนท่านจึงไม่เข้าใจถ้อยคำที่เราพูด นั่นเป็นเพราะท่านทนฟังคำของเราไม่ได้

แนวคิด :
– พระเยซูตรัสกับพวกยิวว่า เหตุที่พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งที่พระเยซูตรัส ก็เพราะว่าพวกเขาเกลียด พวกเขาทนไม่ได้ ในสิ่งที่พระเยซูทรงสอน พระองค์สอนความจริง ที่มันจริงเกินไป ที่พระองค์สั่งมันตรงเกินไป

การประยุกต์ใช้ :
– สาเหตุที่คนไม่เข้าใจพระวจนะของพระเจ้า ก็เพราะพวกเขาเกลียดพระวจนะ พวกเขาทนคำสอนจากพระคำของพระเจ้าไม่ได้เพราะมันขัดกับความปรารถนาของพวกเขา
*** ตัวอย่าง พระวจนะที่คนทนไม่ได้ ***
(มธ. 5:24) จงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชา และกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อน แล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่าน
(มธ. 5:28) ส่วนเราบอกพวกท่านว่า ใครมองผู้หญิงด้วยใจกำหนัดในหญิงนั้น คนนั้นได้ล่วงประเวณีในใจของเขากับหญิงนั้นแล้ว
(มธ. 5:37) จริงก็จงว่าจริง ไม่ก็ว่าไม่ คำพูดที่เกินกว่านี้มาจากความชั่ว
(มธ. 5:42) ถ้าเขาจะขอสิ่งใดจากท่าน ก็จงให้ อย่าเมินหน้าจากผู้ที่ต้องการขอยืมจากท่าน
(มธ. 5:44) แต่เราบอกพวกท่านว่า จงรักศัตรูของท่าน และจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่าน
(มธ. 6:15) แต่ถ้าพวกท่านไม่ให้อภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านจะไม่ทรงให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านเหมือนกัน
(มธ. 6:20) แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในสวรรค์ ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัด และที่ไม่มีขโมยทะลวงลักเอาไปได้
(มธ. 6:24) …ท่านทั้งหลายจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้
(มธ. 6:33) แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้
(มธ. 7:1) อย่าพิพากษา เพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงพิพากษาท่านทั้งหลาย
(มธ. 7:13) จงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะว่าประตูใหญ่ และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศ และคนทั้งหลายที่เข้าไปทางนั้นมีมาก
(มธ. 10:33) แต่ผู้ใดจะไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราก็จะไม่ยอมรับผู้นั้นเฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ด้วย
(มธ. 10:37) ใครที่รักบิดามารดายิ่งกว่ารักเรา ก็ไม่มีค่าควรกับเรา และใครที่รักบุตรชายหญิงยิ่งกว่ารักเรา คนนั้นก็ไม่มีค่าควรกับเรา
(มธ. 10:38) และใครที่ไม่รับกางเขนของตนและตามเราไป คนนั้นก็ไม่มีค่าควรกับเรา
– วันนี้ ใจที่แข็งกระด้าง ดื้อดึง ไม่ยอมที่จะทำตามพระคำของของพระเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไข ใจนั้นจะปิดบังตาใจของเรา ไม่ให้สามารถเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าตามความจริงได้
– อย่ายอมให้ใจที่ดื้อรั้นของเรา ปิดบังตาใจของเราอีกต่อไป


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry