Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( อสย. 7:1-9 ) { ถ้าเจ้าไม่เชื่อมั่น เจ้าก็ไม่อาจตั้งมั่น }

“… ถ้าเจ้าไม่เชื่อมั่น เจ้าก็ไม่อาจตั้งมั่น” อสย. 7:9

แนวคิด
• ช่วงเวลานั้น เรซีนกษัตริย์แห่งซีเรีย และเปคาห์กษัตริย์แห่งอิสราเอล ขึ้นมา ทำสงครามกับเมืองเยรูซาเล็ม(ข้อ1) ดังนั้น กษัตริย์อาหัสและชาวเมืองจึงตกใจกลัวอย่างยิ่ง(ข้อ2)
• กษัตริย์ทั้งสองวางแผนชั่ว(ข้อ5) ที่จะบุกยึดเยรูซาเล็ม แล้วตั้งกษัตริย์เหนือเยรูซาเล็มขึ้นใหม่(ข้อ6)
• แต่พระเจ้าตรัสกับ อาหัสว่า
“ตั้งใจฟัง”
“จงสงบ”
“อย่ากลัว”
“อย่าให้ใจขลาดกลัว” = อย่าให้ใจ “สั่นเหมือนต้นไม้ในป่าสั่นขณะต้องแรงลม”(ข้อ2)
“เพราะแผนชั่วมันจะไม่เกิดขึ้น แผนนั้นจะไม่สำเร็จ”
• แต่พระเจ้าตรัสเตือน อาหัสว่า “ถ้าเจ้าไม่เชื่อมั่น เจ้าก็ไม่อาจตั้งมั่น”
>>> ถ้าเขาไม่เชื่อ ไม่วางใจในพระเจ้าแต่ผู้เดียว (ขณะนั้น อาหัส คิดจะหันไปพึ่งอัสซีเรีย=ไว้วางใจในอัสซีเรียแทนพระเจ้า) ต่อให้ศึกนี้จะผ่านไปได้ แต่ต่อมาเขาจะพ่ายแพ้อยู่ดี

การประยุกต์ใช้ :
• หากปัญหากระหน่ำเข้ามาในชีวิต อย่าหันไปพึ่งสิ่งอื่น จงยึดความเชื่อและความไว้วางใจในพระเจ้า ไว้มั่น แล้วเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าท่ามกลางสถานการณ์นั้นๆ
• ยึดมั่นไว้ แล้ว เราจะผ่านมันไปได้
“ถ้าเจ้าไม่เชื่อมั่น เจ้าก็ไม่อาจตั้งมั่น”