Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.9:33 ) { ถ้อยคำอันประกอบด้วยปัญญา }

33 ถ้าท่านผู้นั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าแล้วก็คงไม่สามารถทำได้”

แนวคิด :
– ชายผู้ที่พระเยซูรักษาให้หายตาบอด อธิบายให้พวกฟาริสีฟังว่า ปราศจากฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะสามารถทำให้คนที่ตาบอดแต่กำเนิดมองเห็นได้ อย่างอัศจรรย์เช่นนี้
– ตามประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้ พันกว่าปีต่อมาหลังจากสมัยนั้น ในปี ค.ศ.1728 William Cheselden เป็นคนแรกที่รักษาคนตาบอดให้มองเห็นได้ด้วยการผ่าตัด (ข้อมูลจาก wikipedia หัวข้อ William_Cheselden)
– แต่กรณีของชายคนนี้ เขาหายจากตาบอดแต่กำเนิด ไม่ใช่ด้วยการผ่าตัด แต่ด้วยการอัศจรรย์ จึงเป็นสิ่งยืนยันว่า พระเยซูมาจากพระเจ้า ซึ่งหมายถึงพระเยซูเป็นพระมาซีฮา นั่นเอง
– จาก 4 ข้อที่ผ่านมา (ข้อ 30-33 ) ชายขอทานไร้การศึกษาผู้นี้ สามารถอธิบายยืนยันว่า พระเยซูทรงเป็นพระมาซีฮา ด้วยข้อความที่บรรดานักศาสนา ผู้เชี่ยวชาญในพระคำของพระเจ้า ไม่อาจอ้าปากเถียงได้แม้แต่คำเดียว (ในข้อต่อไปชี้ชัดว่าพวกเขาเถียงไม่ได้ จึงใช้อำนาจที่พวกเขามี มาปิดปากชายผู้นี้แทน)

การประยุกต์ใช้ :
– ชายขอทานไร้การศึกษาผู้นี้ เขาพยายามพูดเพื่อเป็นพยานฝ่ายพระเยซู พระเจ้าจึงประทานถ้อยคำอันเต็มไปด้วยสติปัญญา จนไม่มีใครโต้แย้งได้แก่เขา
– ไม่ว่าเราจะเป็นใคร ไร้ความสามารถ ไร้ความรู้ มากสักเพียงใดก็ตาม หากเราตั้งใจพูดเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอย่างจริงใจ เมื่อเราเริ่มพูดนั้นพระเจ้าเองจะเป็นผู้ประทานถ้อยคำอันเต็มไปด้วยสติปัญญาแก่เรา เพื่อถ้อยคำเหล่านั้นจะถวายพระเกียรติแด่พระองค์
– มธ. 10:19-20 แต่เมื่อพวกเขามอบตัวท่านนั้น อย่ากังวลว่าจะพูดอะไรหรืออย่างไร เพราะเมื่อถึงเวลานั้น คำที่พวกท่านจะพูดนั้น พระเจ้าจะประทานแก่พวกท่าน เพราะว่าผู้ที่พูดไม่ใช่ตัวท่านเอง แต่เป็นพระวิญญาณแห่งพระบิดาของพวกท่านผู้ตรัสผ่านท่าน
– อย่ากลัว อย่าอาย ที่จะกล่าวถ้อยคำเพื่อถวายเกียรติพระเจ้า เพราะเมื่อเราทำเช่นนั้นพระเจ้าเองจะทรงเป็นผู้สนับสนุนถ้อยคำของเรา


ฟรี!!! เชิญติดตั้ง/UPDATE : App DrKerministry เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีวิดีโอใหม่ทุกครั้ง แล้วนะครับ [สำหรับแอนดรอย]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssupawas.DrKer_Ministry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry