Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน13:32) { ถวายเกียรติ }

32 ถ้าพระเจ้าได้รับเกียรติเพราะพระองค์ท่าน พระเจ้าก็จะทรงประทานให้พระองค์ท่านมีเกียรติในพระองค์ท่านเอง และพระเจ้าจะทรงให้มีเกียรติเดี๋ยวนี้

แนวคิด :
– เมื่อบุตรมนุษย์(พระเยซูคริสต์)ได้ทำให้พระเจ้าพระบิดาได้รับเกียรติ พระเจ้าพระบิดาจะประทานเกียรติให้แก่บุตรมนุษย์
– และการประทานเกียรตินี้ เกิดขึ้นทันที ที่พระเยซูทำให้พระบิดาได้รับเกียรติ
– ถ้ามองเผินๆ ดูเหมือนพระเยซูยังไม่ได้รับเกียรติในวินาทีนั้น เพราะอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า พระเยซูกำลังจะถูกลบหลู่เกียรติ ต่างหาก ต้องรอพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายก่อน ถึงน่าจะเรียกว่าได้รับเกียรติ
– แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้า และในฝ่ายวิญญาณ แล้ว ณ วินาทีนั้น พระเยซูได้รับเกียรติแล้ว เป็นการย้ำให้เห็นว่า พระเจ้ามองเหตุการณ์ต่อเนื่องกันนั้น เป็นก้อนเดียวกัน(เหมือนคำอธิบายในแบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ยน.13:31)
– กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ณ วินาทีนั้น พระเจ้าพระบิดาประทานเกียรติให้พระเยซูแล้ว

การประยุกต์ใช้ :
– เมื่อเราถวายเกียรติแด่พระเจ้า พระเจ้าเองจะเป็นผู้ประทานเกียรติที่แท้จริงแก่เรา
– แต่หากเราพยายามแสวงหาเกียรติให้แก่ตัวเอง หรือพยายามหาเกียรติจากมนุษย์ เรามักจะผิดหวัง และต่อให้พบ อย่างมากเราก็พบเพียงแค่เกียรติจอมปลอม ชั่วคราว แห่งโลกนี้เท่านั้น
– เมื่อเราถวายเกียรติแด่พระเจ้า พระเจ้าประทานเกียรติแก่เราในทันที ณ วินาทีนั้นเราอาจจะไม่ได้รับรู้หรือมองไม่เห็นเกียรตินั้น แต่จงรับเอาด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณ พระเจ้าได้ประทานเกียรติให้แก่เราแล้วในเวลานั้น และในเวลาอีกไม่นานเกียรติที่ตาของมนุษย์ยังมองไม่เห็นนี้ ก็จะปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งปวงในที่สุด
– ผู้ใดถวายเกียรติแด่พระเจ้า พระเจ้าจะทรงประทานเกียรติแก่ผู้นั้น แต่ ผู้ใดพยายามแย่งเกียรติของพระเจ้า แม้เกียรติที่เขาพอมีเพียงเล็กน้อยนั้นก็จะถูกเอาไปจากเขาเสีย


ฟรี!!! เชิญติดตั้ง/UPDATE : App DrKerministry เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีวิดีโอใหม่ทุกครั้ง แล้วนะครับ [สำหรับแอนดรอย]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssupawas.DrKer_Ministry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry