Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.6:34) { ตาเปิด แต่ ใจปิด }

34 พวกเขาจึงทูลพระองค์ว่า “ท่านเจ้าข้า ขอโปรดให้อาหารนั้นแก่เราตลอดไปเถิด”

แนวคิด :
– เมื่อพวกยิวได้ยินที่พระเยซูบอก ตาเขาโตขึ้นทันที แต่ใจยังคงปิดต่อไป
– พวกเขา พูดคล้ายกับ หญิงสะมาเรียที่บ่อน้ำ “ท่านเจ้าคะ ขอน้ำนั้นให้ดิฉันเถิด เพื่อดิฉันจะได้ไม่กระหายอีก และจะได้ไม่ต้องมาตักที่นี่” ยน. 4:15
– พวกเขาทูลว่า “ท่านเจ้าข้า ขอโปรดให้อาหารนั้นแก่เราตลอดไปเถิด”
– ที่รู้ว่า เขาตาโต เพราะ พวกเขาไม่เรียกพระองค์ว่า “รับบี” แล้ว (ข้อ25) แต่เปลี่ยนมาเรียก “ท่านเจ้าข้า” (Lord หรือ พระองค์เจ้าข้า)
– พระเยซูเพิ่งบอกว่า อย่าหาอาหาร พระเจ้าประทานผู้หนึ่งให้แก่พวกเขา ซึ่งจะให้ชีวิตนิรันดร์แก่เขา
– แต่ดูเหมือน เขาจะได้ยิน แต่ “อาหาร” “นิรันดร์” [ฮา…ยิ่งนัก]
– เขาจึงขอพระองค์ให้ประทาน“อาหาร”ให้แก่เขาเป็นนิจ“นิรันดร์”
– พวกเขาไม่ได้มาหาพระองค์เพราะวางใจ แต่เพราะหวังจะได้อาหาร ในข้อ41-42 เมื่อเขาพบว่าไม่ได้อาหารแน่แล้ว เขาก็หันมาซุบซิบนินทาพระองค์ในทันที

การประยุกต์ใช้ :
– เมื่อเรามาหาพระเจ้า โดยมีเป้าหมายของเราเองในใจ ว่า เพราะอยากได้สิ่งนี้ หรือ อยากเป็นสิ่งนั้น
– เรากำลังยืนอยู่บนหน้าผาที่แสนอันตราย เพราะวันใดที่เราไม่ได้ สิ่งที่เราคาดหวัง ความเชื่อในพระเจ้าของเรา ก็จะตกลงไปในหุบเหวแห่งความสิ้นหวัง ท้อแท้ หมดกำลังใจ จนอาจถึงกับละทิ้งพระองค์ผู้เป็นแหล่งแห่งชีวิตได้ในที่สุด
– พวกยิว มาหาพระเยซู โดยไม่สนใจว่าพระองค์นำอะไรมาให้ พวกเขาสนใจอย่างเดียว คือ เขาอยากได้อะไร
– เราควรมาหาพระเยซู เปิดตา และ เปิดใจ ว่า พระองค์นำสิ่งใดมาให้แก่เรา แล้วรับเอาสิ่งแสนประเสริฐนั้น จากพระองค์ โดยผ่านการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์
– พระเยซู นำสิ่งเหล่านี้มาให้
>> ชีวิตนิรันดร์ , การพ้นจากบาป , การพ้นการเป็นทาสบาป , ความชื่นชมยินดีในพระเจ้า , สันติสุขในพระเจ้า , ชีวิตใหม่ในพระเจ้า ที่ดำเนินตามพระวิญญาณ และเกลียดชังวิถีแห่งโลกนี้ , การเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากได้อย่างชื่นชมยินดี(ยน. 16:33) และการอื่นๆในทำนองนี้
>> ผู้ที่คาดหวังสิ่งเหล่านี้ เมื่อมาหาพระเยซู จะไม่มีวันผิดหวังเลย


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry