Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(สภษ. 5) { ตายเพราะขาดวินัย }

“เขาจะตายเพราะขาดวินัยในชีวิต และเพราะความโง่อย่างยิ่งของเขา เขาจึงหลงเจิ่นไป” สภษ. 5:23

แนวคิด
– พ่อผู้มีปัญญา สอนลูกเพื่อจะฉลาด ไม่โง่และไม่ตาย (ข้อ1-2) ว่า
– การล่วงประเวณี ตอนแรกดูเหมือนหอมหวาน แต่มันคือกับดัก มันคือยาพิษ ที่จะนำความขมขื่นและความตายมาสู่ชีวิต วนเวียนไร้ทางออก(ข้อ3-2)
– ดังนั้น อย่าเข้าไปใกล้ อย่าเฉียดเข้าไปใกล้ ประตูของการล่วงประเวณี มิฉะนั้น ทั้งเกียรติ ศักดิ์ศรี สิ่งที่ทำมาทั้งหมดจะสูญสิ้นไป แล้วพบกับบั้นปลายชีวิตที่เจ็บปวดและเสียใจอย่างที่สุด เวลานั้นแม้มาเสียใจกับสิ่งที่ทำไปแต่มันก็จะสายเกินไปแล้ว (ข้อ7-14)
– ด้วยเหตุนี้ ควรชื่นชมกับสภาพที่พระเจ้าให้เราได้เป็นอยู่ในขณะนี้ มีความสุขกับมัน อย่าโลภ อย่าอยากได้ อย่าเกี่ยวข้อง กับดักแห่งการล่วงประเวณีนั้น(ข้อ15-22)
– ถ้าขาดวินัย ด้วยการปล่อยใจ ปล่อยเนื้อ ปล่อยตัว ในที่สุด จะหลงเจิ่นไป แล้วพบกับความตาย(ข้อ23)

การประยุกต์ใช้ :
– ความบาปทั้งหลาย ที่เราพ่ายแพ้ ที่เราล้มลง ก็เพราะเราหย่อนยานวินัยในชีวิต ก่อนหน้านี้เราอาจเคยเอาจริงเอาจัง หลีกห่าง ไม่เข้าไปใกล้หรือเกี่ยวข้องกับบาปเหล่านั้น แต่จำไว้เสมอ วันใดที่เราเริ่มหย่อนยาน อลุ่มอล่วย แก่บาป วันนั้นความพ่ายแพ้ การล้มลง และความขมขื่นมันกำลังย่างกายเข้ามา
“กลับใจก่อนจะสายเกินไป”