Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(มก. 15:24){ ตรึงกางเขน }

“ แล้วพวกเขาก็ตรึงพระองค์ที่กางเขน…” มก. 15:24

แนวคิด :
– แล้วพวกเขาก็จับพระองค์ขึงพืดบนท่อนไม้สองท่อน ยึดแขนขาไว้ด้วยตะปู 3 ตัว
– การตรึงกางเขน วิธีประหารชีวิตสุดหฤโหด ใช้ตะปู ตอกทะลุข้อมือเข้าไปยึดกับไม้ ข้างละตัว และใช้ตะปูอีก 1 ตัวตอกทะลุฝ่าเท้าทั้งสองเพื่อยึดกับไม้
– จากนั้นก็ แขวนนักโทษให้ห้อยต่องแต่งด้วยตะปู 2 ตัวที่ยึดข้อมือนั้น กระดูกที่ถูกห้อยด้วยตะปูแล้วมีแรงดึงด้วยความแรงเท่าน้ำตัวตลอดเวลา มันเจ็บเข้ากระดูกดำ แทบจะตลอดเวลาเลยละ
– แต่ความเหี้ยมโหดที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่กล่าวมาข้างต้น แต่อยู่ที่จะกล่าวต่อไปนี้
– เมื่อคนเราถูกกางเขนแล้วห้อยเอาไว้ จะหายใจเข้าไม่ได้(ทำได้น้อยมาก) วิธีที่จะหายใจ คือ ต้องยกตัวที่ห้อยนั้นขึ้น
– คนที่ถูกตรึงกางเขน เวลาจะหายใจต้องใช้กระดูกบริเวณข้อมือที่ถูกยึดด้วยตะปูนั้น ดึงตัวขึ้นมา โอ้ว….กระดูกแขวนบนตะปูก็เจ็บปวดขนาดไหนก็ไม่รู้แล้ว แล้วต้องเอากระดูกนั้นดึงทั้งตัวให้ยกขึ้น ความเจ็บปวดคงมากเหมือนร่างกายกำลังจะแตกเป็นเสี่ยงๆ
– แต่ไม่เพียงแค่นั้น ขณะที่กำลังยกตัวขึ้นด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัส เพื่อหายใจสักเฮือกหนึ่งนั้น ตะปูที่ยึดข้อเท้าทั้งสองข้าไว้ ก็เริ่มสำแดงความเหี้ยมโหดของมัน มันจะยึดร่างไว้ไม่ให้ถูกยกขึ้น วินาทีนั้นเอง ร่างกายคงเหมือนกำลังจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆ
– นักโทษบนกางเขนจะเจ็บปวดสุดแสนทรมานจนอยากจะตาย แต่ก็ยังไม่ตาย ความตายจะหนีห่างจากพวกเขาไป(คล้ายกับภาพใน วว. 9:6)
– แล้วการหายใจ 1 เฮือกก็จบลง ความเจ็บปวดสุดแสนจะบรรยายก็ลดระดับลง เหลือแค่เจ็บปวดแสนสาหัส…รอสำหรับการหายใจครั้งต่อไป
– พระเยซูของฉัน อยู่บนนั้น….พระองค์ยินดี เต็มใจ ยอมอยู่บนนั้นเพื่อฉัน….เพราะอยู่บนนั้นเพื่อฉัน ไม่ใช่ 3 นาที แต่ 6 ชั่วโมงเพื่อให้การถวายเครื่องบูชาไถ่บาปของฉันครบถ้วนอย่างสมบูรณ์
– การถวายเครื่องบูชา จะทำกัน 3 เวลา 9:00 , 12:00 , 15:00 น. พระเยซูของฉัน อยู่บนนั้นเพื่อฉัน ตั้งแต่ 9โมงเช้า ถึง บ่าย3 โมง

การประยุกต์ใช้ :
– ไม่ว่าฉันจะทำชั่วมามากขนาดไหนก็ตาม เมื่อคิดถึงว่า ถ้าฉันต้องรับโทษทรมานอย่างเหี้ยมโหดขนาดนั้น ก็น่าจะพูดได้ว่า “มันรับโทษของมันอย่างเต็มที่ละ อโหสิให้มันเถอะ”
– แต่นี่ พระเยซูพระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุด องค์บริสุทธิ์ จอมเจ้านายเหนือกษัตริย์ทั้งหลาย พระองค์ทรงมารับโทษทรมานอย่างเหี้ยมโหดนี้ แทนฉันแล้ว ดังนั้น การรับโทษครั้งนี้มากเกินพออย่างเหลือเฟือที่ไถ่โทษบาปของฉันได้อย่างแน่นอน
– ใครที่คิดว่า “บาปยังล้างไม่หมด” แสดงว่า ไม่เข้าใจจริงๆว่า พระเยซูโดนขนาดไหน เพื่อรับโทษแทนความบาปของเขา
– ตัวแทนของฉัน(พระเยซู) ได้รับโทษแทนฉัน อย่างสาสมกับความผิดของฉันถึงขนาดนี้แล้ว ใครหน้าไหนจะบังอาจกล้ามาเอาผิดหรือกล่าวโทษฉันอีกได้…ฉันพ้นโทษบาปแล้ว….บาปของฉันได้รับการอภัยแล้ว….สรรเสริญพระเยซูที่รัก