Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.9:6) { ด้วยวิธีของพระองค์ }

เมื่อตรัสดังนั้นแล้ว พระองค์ก็ทรงบ้วนน้ำลายลงที่ดิน แล้วทรงเอาน้ำลายนั้นทำเป็นโคลนทาที่ตาของคนตาบอด

แนวคิด :
– เมื่อพระเยซูบอกสาวกว่าต้องทำพระราชกิจของพระเจ้า เมื่อพระบิดามอบโอกาสให้ทำ จากนั้นพระเยซูจึงเริ่มทำพระราชกิจ คือประกาศว่าพระองค์เป็นพระมาซีฮา
– พระองค์ทำการรักษา ชายขอทานตาบอดคนนั้น โดยทรงบ้วนน้ำลายลงดินแล้วทำเป็นโคลน เอามาทาที่ตาของเขา
– พระเยซูเคยใช้น้ำลายในการรักษาคนตาบอด ที่เบธไซดา ใน มก. 8:23 “พระองค์จึงทรงจูงมือคนตาบอดออกไปนอกหมู่บ้าน เมื่อทรงบ้วนน้ำลายลงที่ตาของคนนั้นและวางพระหัตถ์บนตัวเขา…” แต่ครั้งนี้วิธีแตกต่างออกไป
– คนโบราณสมัยนั้นเชื่อว่า น้ำลายเป็นยารักษาโรคด้วย แต่ไม่เคยมีใครใช้น้ำลายรักษาคนตาบอดแต่กำเนิดให้หายได้ และจะไม่ทำการรักษาในวันสะบาโตเด็ดขาด
– พระเยซูใช้วิธีรักษาชายตาบอดนั้น ด้วยวิธีธรรมดา แต่เต็มไปด้วยสิทธิอำนาจของพระเจ้า และทำการในวันสะบาโต ในบริเวณพระวิหาร เพื่อประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นพระมาซีฮา

การประยุกต์ใช้ :
– เมื่อพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์ เป็นสิทธิของพระองค์ที่จะใช้วิธีไหนก็ได้ ตามที่พระองค์ประสงค์ เราไม่อาจกำหนดด้วยวิธีของเราเองได้
– กรณีนี้ เปรียบให้เห็นได้ว่า พระเยซูไม่ได้ปฏิเสธการใช้ยารักษาโรค แต่โดยการใช้ยานั้นพระองค์ทำให้เกิดการอัศจรรย์ได้มากกว่าสรรพคุณของยานั้นๆ
– วันนี้ เมื่อเราอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า แล้วกำหนดว่าพระองค์ต้องตอบด้วยการอัศจรรย์แบบนี้เท่านั้น อาจไม่ถูกต้องนัก เป็นสิทธิของพระองค์ที่จะตอบด้วยวิธีไหนก็ได้
– ดังนั้นสิ่งที่ควรทำ คือ อธิษฐาน แล้วก็ทำในส่วนที่เราทำได้อย่างสัตย์ซื่อแบบไร้ความกังวล แล้วพระองค์จะตอบแบบไหนก็เป็นสิทธิของพระองค์ เราแค่เชื่อว่าพระองค์จะตอบคำอธิษฐานเราก็เป็นพอ
– เช่น ไม่สบาย > อธิษฐาน > แล้วทานยา(ก่อนทานอธิษฐานขอพระเจ้าทรงรักษาผ่านยานี้)>> รับการรักษา..ฯลฯ แต่ทุกขั้นตอนก็ทำโดยวางใจ ปราศจากความกังวล…แต่เมื่อเราทำได้ดีที่สุดแล้วแต่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น แต่กลับแย่ลง เราก็หยุดทุกสิ่ง เลิกพึ่งทุกสิ่ง พึ่งแต่การรักษาจากพระเจ้าเท่านั้น การทำเช่นนี้ก็จะไม่ได้เป็นการทดลองพระเจ้า
– อย่างไรก็ดี ในทุกขั้นตอนของการรักษานั้น เราก็อธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำ ทรงสอนเราว่า ควรจะรับการรักษามากน้อยแค่ไหนอย่างไรด้วย
อธิษฐาน พึ่งพระเจ้า ทำส่วนของเราอย่างสัตย์ซื่อ แล้ววางใจ รอคอยพระองค์ตอบด้วยวิธีของพระองค์


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry