Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.5:40) { ดูเหมือนมีชีวิตแต่ไร้ชีวิต }

40 แต่ท่านทั้งหลายไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวิต

แนวคิด :
– แม้ว่าพระคัมภีร์จะบอกชัดเจนถึงเรื่องของพระเยซูคริสต์ แต่พวกยิวก็ยังไม่ยอมมาหาพระเยซูคริสต์อยู่ดี เพราะพระเยซูไม่ได้มาในแบบที่พวกเขาต้องการ
– และเมื่อไม่ยอมมาหาพระเยซูคริสต์ผู้เป็นแหล่งแห่งชีวิตเพียงแหล่งเดียว พวกเขาจึงไม่พบชีวิต พวกเขาจึงยังคงอยู่ในความตาย

การประยุกต์ใช้ :
– ถ้าไม่ยอมมาหาพระเยซู ไม่มีทางที่จะพบชีวิต
– ต่อให้ไปโบสถ์ ทำกิจกรรมของคริสตจักร หรือแม้แต่ทำกิจกรรมฝ่ายวิญญาณต่างๆ แต่ไม่ยอมมาหาพระเยซู สิ่งที่เราทำนั้นก็ไร้ชีวิตอยู่ดี
– วันนี้ เรามาหาพระเยซูหรือยัง?
– วันนี้ เรามาหาพระเยซู เพื่อสนทนากับพระองค์ เพื่อมีความสัมพันธ์กับพระองค์แล้วหรือยัง?


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry