Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(2คร.4:17-18) { ชั่วคราว หรือ ถาวร }

“เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่ แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์” 2คร. 4:18

แนวคิด :
• ข่าวดี : ความทุกข์ที่เราเจออยู่วันนี้ มันไม่ได้จะคงอยู่ชั่วนิรันดร์
• ข่าวดียิ่งกว่า : พระเจ้าเตรียมสง่าราศีชั่วนิจนิรันดร์ไว้ให้แก่เราแล้ว

การประยุกต์ใช้ :
• วันนี้ อะไรไม่ได้ดังใจ ก็จำไว้ว่า ไม่นานมันก็จะผ่านไปละ
• วันนี้ เราจะลงทุนชีวิตที่เหลือของเรา เพื่อสิ่งใด สิ่งชั่วคราว หรือ สิ่งถาวรนิรันดร์
• วันนี้ เราจะเลือกทำตามใจปรารถนาของตนเองเพื่อความสุขจอมปลอมชั่วคราว หรือ เลือกทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า เพื่อความสุขแท้ชั่วนิรันดร์
• เลือกให้ดี เพื่อเมื่อเราไปสวรรค์แล้ว เราจะไม่ต้องเสียใจที่ไม่ทำเพื่อพระเจ้า ขณะอยู่ในโลกนี้

[[แถม]]
ความทุกข์ยาก เล็กน้อย ที่รับอยู่ เพียงชั่วครู่ ประเดี๋ยวเดียว ก็จางหาย
แต่ศักดิ์ศรี ถาวร อันมากมาย ที่จะได้ นั้นคงอยู่ ชั่วนิรันดร์
จึงไม่ควร เห็นแก่ ที่มองเห็น แต่ควรเน้น สิ่งของ ถาวรนั้น
ยังไม่เห็น แต่ดำรง เป็นนิรันดร์ จงยึดมั่น ดำเนินตาม น้ำพระทัย

(จากภาพประกอบ)
ดอกหญ้าอยู่เพียงไม่กี่วัน ดวงอาทิตย์อยู่นานนับล้านปี
เมื่อดอกหญ้าที่ไร้ค่า ถูกขับด้วยแสงอาทิตย์ กลับดูงดงามยิ่งนัก
ชีวิตชั่วคราวของเรา หากมีศักดิ์ศรีนิรันดร์เป็นแรงผลักดันในการดำเนินชีวิต จะสวยงามงดงามมากสักเพียงใด