Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.6:10) { จัดฉาก }

10 พระเยซูตรัสว่า “ให้คนทั้งปวงนั่งลงเถิด” ที่นั่นมีหญ้ามาก คนเหล่านั้นจึงนั่งลง นับแต่ผู้ชายได้ประมาณห้าพันคน

แนวคิด :
– พระเยซูไม่ได้ตำหนิ ความไม่เชื่อของเหล่าสาวก
– แต่พระองค์ ทรงให้โอกาสพวกเขามีส่วนร่วมรับใช้ในการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการกระทำง่ายๆ คือ บอกให้ประชาชนนั่งลง เป็นหมู่ๆ หมู่ละ50คนบ้าง 100คนบ้าง(มก. 6:39-40)
– หญ้าที่พระองค์ให้พวกเขาเป็นหญ้าสด(มก. 6:39) เพราะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ
– มีผู้ชายประมาณห้าพันคน ไม่รวมผู้หญิงและเด็ก (มธ. 14:21) ดังนั้นถ้านับรวม น่าจะเกิน 10,000 คน นั่นคือ ขนมปัง 1 ก้อน ต่อคนประมาณ 2,000 คน
พระองค์ให้พวกเขา นั่งลงเตรียมรับอาหารก่อน แล้วอาหารจึงมา ไม่ใช่อาหารมาก่อนแล้วไปนั่ง

การประยุกต์ใช้ :
– พระเยซูให้โอกาสแก่เรา ในการมีส่วนร่วมกับพระองค์ โดยพระองค์จะให้เราทำสิ่งง่ายๆที่กำลังของเราจะพอทำได้ แล้วพระองค์จะทำสิ่งยากๆ ซึ่งเราไม่มีทางทำได้นั้นให้เอง เพียงแค่เราเชื่อฟังทำตามสิ่งที่พระองค์บอกเท่านั้นก็เพียงพอ
– นอกจากพระองค์จะทำอัศจรรย์ในการเพิ่มพูนอาหารแล้ว ยังมีสิ่งที่พระองค์ทำที่เกินกว่ามนุษย์จะทำได้ คือ การจัดฉากเพื่อการอัศจรรย์ มีองค์ประกอบที่แสนลงตัว
> คน : นับหมื่นมาพร้อมกัน
> สถานที่ : ที่ภูเขาที่ไม่มีอาหาร
> เวลา : ในช่วงเวลาฤดูใบไม้ผลิ เพราะเมื่อพระองค์จะอวยพร จะเป็นพระพรอย่างดี นั่งลงยังสบายเลย
> องค์ประกอบเล็กๆ : เด็กที่พกขนมปังกับปลาเล็กน้อยมาด้วย
ในการทำอัศจรรย์ เรื่องที่ยากๆพระองค์จัดการเอง หน้าที่ของเรา คือเชื่อฟัง ในเรื่องง่ายๆที่พระองค์สั่งให้เราทำก็เพียงพอ
– ในการรับการอัศจรรย์ เตรียมรับราวกับว่าอาหารมาแล้ว แล้วอาหารก็จะมา

เราจัดฉากในส่วนของเรา

และพระองค์จะจัดฉากในส่วนของพระองค์เอง


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry