Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.5:33) { จัดฉาก }

33 ท่านทั้งหลายได้ใช้คนไปหายอห์น และยอห์นก็ได้เป็นพยานให้แก่ความจริง

แนวคิด :
– พวกยิวใช้คนไปหายอห์น เพื่อถามหาพระมาซีฮา(ยน.1:19) ยอห์นก็ชี้มาที่พระเยซู ว่าพระเยซูเป็นผู้นั้น
– แต่พวกยิวก็ไม่เชื่ออยู่ดี

การประยุกต์ใช้ :
– เมื่อพระเจ้าทรงใช้เรา และยินดีให้พระองค์ทรงใช้ เราการทำตามพระทัยของพระองค์ พระองค์จะจัดฉากสถานการณ์ทุกอย่างเพื่อสนับสนุนการทำตามน้ำพระทัยของพระองค์
– เหมือนการจัดฉาก แม้พวกยิวไม่มาหาพระเยซูแต่ไปหายอห์น พระเจ้าก็ทรงจัดฉาก เตรียมยอห์นให้สนับสนุนงานของพระเยซู อยู่นั่นเอง

 

เราก็แค่เชื่อฟัง ทำตามพระองค์

ที่เหลือ

พระองค์จะจัดฉากสิ่งที่จำเป็นให้แก่เราเอง

 


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry