Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.8:20 ) { จังหวะของชีวิต }

20 พระเยซูตรัสคำเหล่านี้ที่คลังเงิน เมื่อกำลังสั่งสอนอยู่ในบริเวณพระวิหาร แต่ไม่มีผู้ใดจับกุมพระองค์ เพราะว่ายังไม่ถึงกำหนดเวลาของพระองค์

แนวคิด :
– พระเยซูตรัสว่า พระองค์เป็นความสว่างของโลก(ข้อ 12) พระบิดาก็เป็นพยานให้กับพระองค์ (ข้อ 18) และ ถ้าใครรู้จักพระองค์ก็จะรู้จักพระบิดา(ข้อ 20)
– พระองค์ตรัสคำเหล่านี้ที่คลังเงิน
– “คลังเงิน” เรียกอีกอย่างว่า “ลานของพวกผู้หญิง” เพราะว่า ผู้หญิงไม่สามารถเข้าไปได้ใกล้พระวิหารมากกว่านี้ มาได้ใกล้ที่สุดแค่นี้ มาเพื่อถวายทรัพย์ในตู้เก็บเงินถวาย ซึ่งมีตู้เก็บเงินอยู่ 13 ใบ หญิงม่ายที่ถวาย 2 เหรียญทองแดงก็ถวายที่บริเวณนี้ (มก. 12:41-42)
– พระองค์ตรัสสิ่งเหล่านี้ที่นี่ เพื่อให้คนทั้งหลายทั้งผู้หญิงด้วย ได้ยินสิ่งที่พระเยซูกล่าวนี้
– สิ่งน่าสนใจ คือ พระเยซูไม่ได้กล่าวคำเหล่านี้ ที่ลานของคนต่างชาติข้างนอก แสดงว่าไม่ใช่พระองค์ต้องการให้คนได้ยินมากๆ แต่ต้องการให้คนได้ยินมากที่สุดเท่าที่จำเป็น เพราะภารกิจพระเยซูเสด็จมาบังเกิด ไม่ใช่เพื่อประกาศกับคนต่างชาติแต่ประกาศให้คนอิสราเอลรับรู้
– ไม่มีใครจับกุมพระองค์ ทั้งที่ในเวลานั้น มีหลายคนที่อยากจับกุมพระองค์ และ พวกเขามีอำนาจที่จะสั่งคนมาจับกุมพระองค์ด้วย แต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาของพระเจ้า ต่อให้อยากแค่ไหน ต่อให้มีอำนาจมากเพียงใด ก็ไม่สามารถทำสำเร็จได้

การประยุกต์ใช้ :
– การรับใช้ของพระเยซู สิ่งที่พระองค์สนใจมากกว่าปริมาณผู้คน หรือ ความสำเร็จ ก็คือ การทำตามน้ำพระทัยของพระบิดา และอยู่ในเวลาแห่งแผนการของพระบิดา
– พระเจ้ามีเวลาสำหรับทุกสิ่ง ถ้าไม่ถึงเวลาที่กำหนดไว้ ต่อให้ปรารถนามากเพียงใด หรือจะพยายามมากเพียงใด มันก็ยังจะไม่เกิดขึ้นอยู่ดี
– เป็นการดีที่เราจะเพียรรอคอยพระเจ้า ดำเนินจังหวะของชีวิต ตามการทรงนำของพระองค์


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry