Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(ลก. 1:65-66) { จะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านะ? }

“บรรดาคนที่ได้ยินก็จดจำไว้ในใจ และกล่าวว่า “ทารกคนนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านะ?” เพราะว่าพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับเขา” ลก. 1:66

แนวคิด
– หญิงชราผู้เป็นหมัน คนหนึ่งได้คลอดบุตรชาย และ8 วันต่อมา สามีของนางผู้เป็นใบ้มาเกือบปี ก็พูดได้ พลางกล่าวสรรเสริญพระเจ้าไม่หยุด เหตุการณ์นี้ทำให้เพื่อนบ้านของนางทั้งกลัว ทั้งประหลาดใจ
– และว่า “ทารกคนนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านะ? ด้วยว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับเขา”
– เด็กคนนี้ คือ ยอห์นผู้ให้บัพติสมา ซึ่งในต่อมาเขาได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งเคยทำ คือ เตรียมหนทางให้กับพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า
– เพราพระเจ้าทรงสถิตกับยอห์นผู้ให้บัพติสมา เขาจึงเป็นส่วนสำคัญในแผนการของพระเจ้าในโลกนี้
– วันนี้ พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าทรงประสงค์ใช้เราให้เป็นส่วนสำคัญในแผนการของพระเจ้าในโลกนี้เช่นกัน
“จงคาดหวังสิ่งใหญ่จากพระเจ้า จงทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้า” วิลเลี่ยม แครี่

การประยุกต์ใช้ :
– ให้เรามาคอยดูกันว่า “พระเจ้าจะทรงใช้เราอะไรต่อไปในภายภาคหน้า”
– เมื่อเราเชื่อเช่นนั้น วันนี้จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะเป็นเวลาแห่งการเตรียมตัวให้พร้อม
>>> ให้ทุกสถานการณ์ในวันนี้ พัฒนาความเชื่อของเรา
>>> ให้คนที่เราเกี่ยวข้องในวันนี้ พัฒนาความรักของเรา
>>> ใช้เวลาที่เรามีอยู่ในวันนี้ หยั่งรากลึกลงในพระวจนะของพระเจ้า
เตรียมตัวสำหรับวันเวลาที่ยิ่งใหญ่ ในชีวิตของเราที่กำลังจะมาถึง