Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.6:54) { ง่ายนิดเดียว }

54 ผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเรา ก็มีชีวิตนิรันดร์ และเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้าย

แนวคิด :
– พระเยซูตรัสกับพวกยิวว่า กินเนื้อและดื่มโลหิตของพระองค์ จะมีชีวิตนิรันดร์ และเป็นขึ้นมาในวันสุดท้าย
– ดูเหมือนเข้าใจยาก แต่ความจริงเข้าใจง่ายนิดเดียวเอง ถ้าพวกเขาตั้งใจฟังพระเยซูตั้งแต่แรก ไม่ได้จ้องแต่หาสิ่งที่ตนต้องการ
– (ยน. 6:47) … คนที่วางใจก็มีชีวิตนิรันดร์
– (ยน. 6:40) …ทุกคนที่เห็นพระบุตรและวางใจพระองค์มีชีวิตนิรันดร์ และ…เป็นขึ้นมาในวันสุดท้าย
– ง่ายๆ กินเนื้อและดื่มโลหิต ก็คือ “วางใจในพระเยซู” ก็เท่านั้นเอง ไม่เห็นจะเข้าใจยากตรงไหนเลย
– ดังนั้น การวางใจในพระเยซู คือ การรับพระองค์เข้ามาในชีวิตและให้พระองค์มีส่วนในทุกส่วนในร่างกาย(ในชีวิต)ของเรา

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ หากเราไม่เข้าใจสิ่งที่พระเจ้าพยายามสื่อกับเรา วิธีง่ายๆที่จะช่วยให้เข้าใจคือ ลองค้นดูในสิ่งที่พระเจ้าเคยตรัสไว้(ในพระคัมภีร์) แล้วนั่นจะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าประสงค์จะสื่อกับเราในวันนี้มากยิ่งขึ้น
– วางใจในพระเยซู คือ ให้พระเยซูเข้ามามีส่วนในทุกเรื่องของชีวิต
– วันนี้ ยังมีเรื่องอะไรบ้างที่เราตัดสินใจโดยไม่ปรึกษาพระเยซู? พระเยซูไม่เกี่ยวกับส่วนนั้นในชีวิตของเรา


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry