Select Page

ขอเชิญร่วมงานฟื้นฟู โดยอาจารย์นายแพทย์วรุณ และ อาจารย์ดารารัตน์ เลาหประสิทธิ์

ศิษยาภิบาลอาวุโส New Hope International Church

จัดที่จังหวัด กรุงเทพ – นนทบุรี

ห้องเวสเกต ชั้น 4 ห้างเซ็นทรัลเวสเกต บางใหญ่ นนทบุรี 

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2017  เริ่มเวลา  18.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2017 เริ่มเวลา 9.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Tel : 094-067-3913