Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(มธ.27:3-10){ ฆ่าตัวตาย }

ครั้งนั้นก็สำเร็จตามพระวจนะที่กล่าวโดยเยเรมีย์ผู้เผยพระวจนะที่ว่า “พวกเขารับเงินสามสิบเหรียญซึ่งเป็นราคาของผู้นั้น ที่เผ่าพันธุ์อิสราเอลตีราคาไว้ ” มธ. 27:9

แนวคิด
– ยูดาส หลังจากทรยศพระเยซูแล้วก็เสียใจ เอาเงินโยนทิ้งในพระวิหาร แล้วไปผูกคอตาย เรื่องนี้ เราเห็นลักษณะของ 3 บุคคลอย่างชัดเจน
1. เห็นความชั่วของยูดาส
เขาเสียใจ แต่ ไม่ใช่การกลับใจ (กลับใจ หยุดทำสิ่งผิดแล้วหันกลับมาทำสิ่งที่ถูก) ยูดาสเมื่อทำผิดเพราะความโลภแล้ว เขาเสียใจ แล้วก็ทำผิดซ้ำสอง ด้วยการไปฆ่าตัวตาย เพราะเย่อหยิ่งยโสมากเกินกว่าที่จะทนการคำหนิ การดูถูก การต่อว่า การกล่าว ทั้งจากคนอื่นและจากตัวเองได้ เขาหยิ่งเกินกว่าที่จะทนมันได้ จึงตัดสินใจทำผิดซ้ำสอง ด้วยการฆ่าตัวตาย แทนที่จะกลับใจ ยอมรับผิดในสิ่งที่ตนได้ทำไป แล้วเริ่มหันมาทำสิ่งที่ถูกต้อง
2. เห็นความเลวร้ายชั่วช้าของซาตาน
มารซาตานมันเป็นผู้ดลใจยูดาสให้ทรยศพระเยซู (ลก. 22:3 ซาตานเข้าดลใจยูดาสที่เรียกว่าอิสคาริโอท…) พอมันหลอกใช้ยูดาสสำเร็จ รางวัลที่มันให้แก่ยูดาสก็คือ ฆ่ายูดาสผู้หมดประโยชน์แล้วทิ้งเสีย ความคิดที่ยูดาสอยากจะฆ่าตัวตาย ไม่ได้มากจากพระเจ้าแน่ๆ แต่มาจากมาร มันใส่ความคิดอยากฆ่าตัวตายให้แก่ยูดาส แล้วยูดาสก็ยอมฟังมารอีกครั้ง
3. เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
เขาเอาเงิน30เหรียญที่ยูดาสโยนทิ้งไปซื้อที่ดินทุ่งช่างหม้อ เหตุการณ์นี้ถูกบอกไว้ก่อนแล้วโดยผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์และเศคาริยาห์ เมื่อราว 500 ปีก่อนหน้านี้
เพื่อให้รู้ว่าเหตุการณ์ที่ยูดาสทรยศพระเยซุเรื่อยมาจนถึงเอาเงินไปซื้อทุ่งช่างหม้อ
ไม่ใช่ความบังเอิญ หรือแผนอันผิดพลาดของพระเจ้า เพราะมารดลใจให้ยูดาสทรยศพระเยซูสำเร็จ
แต่ทั้งหมดยังคงอยู่ในแผนการอันแน่นอนของพระเจ้า เพื่อจะช่วยมนุษย์ทั้งหลายให้รอด

การประยุกต์ใช้ :
1. เมื่อทำผิด อย่าเพียงแค่เสียใจ แต่จงกลับใจ หยุดทำสิ่งไม่ถูกต้อง(เชื่อฟังมาร) แล้วหันมาทำสิ่งที่ถูกต้อง(เชื่อฟังพระเจ้า)
[การฆ่าตัวตาย ไม่ใช่การสำนึกผิด แต่เป็นความเย่อหยิ่งยโส ที่ไม่อาจถ่อมใจลงทนยอมรับผลแห่งความผิดของตนได้]
2. มารมันหลอกล่อให้เราทำชั่ว จากนั้นมันก็ใช้ผลแห่งการกระทำชั่วนั้น มาทำร้าย มาซ้ำเติมเรา ชั่วร้ายยิ่งนัก
[วันนี้ เราคิดได้หรือยัง?
เราจะยอมเชื่อฟังพระเยซูผู้รักเรา หวังดีต่อเรา ยอมตายเพื่อเรา
หรือ เราจะยอมเชื่อฟังมารซาตานผู้เกลียดชังเรา วางแผนทำร้ายเราและเตรียมซ้ำเติมเรา เอาเราให้ตาย]
3. พระเจ้าทรงรู้และควบคุมทุกสิ่ง ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับเราที่พระเจ้าไม่ทรงทราบ หรือนอกเหนือการควบคุมของพระเจ้า บางอย่างอาจจะเป็นผลมาจากความอ่อนแอ ความไม่เอาไหน ความโง่เขลาอย่างมากของเรา ถึงกระนั้น พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ผู้ทรงรักเรา ทรงสามารถเปลี่ยนเหตุการณ์เหล่านั้นเป็นผลดี เป็นพระพรแก่เราได้อย่างแน่นอน
[พระเจ้าทรงใส่ใจรายละเอียดแม้แต่จำนวนเงินว่า 30เหรียญ พระองค์ทรงทราบและใส่ใจทุกรายละเอียดในชีวิตของเราเช่นกัน]