Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(ยน. 2:1-11) { คุ้มไม๊? }

พระเยซูตรัสกับนางว่า “หญิงเอ๋ย ให้เป็นธุระของข้าพเจ้าเถิด เวลาของข้าพเจ้ายังมาไม่ถึง” ยน. 2:4

แนวคิด
– ครั้งหนึ่งพระเยซูและสาวกได้รับเชิญไปงานแต่งงาน ซึ่งถือเป็นงานเลี้ยงใหญ่สำหรับชาวยิว จะมีการจัดฉลองกันถึง 7 วัน แต่พอถึงวันที่ 3 ของงาน ปรากฏว่า เหล้าองุ่นหมด อาจเพราะว่าแขกมามากเกินกว่าที่คาดไว้มาก ซึ่งถ้าการต้อนรับแขกไม่ดีจะเป็นสิ่งที่น่าอับอายมากในสังคมของชาวยิว
– นางมารีย์มารดาของพระเยซู ซึ่งน่าจะเป็นญาติของคู่บ่าวสาว จึงมาบอกกับพระเยซู พระเยซูจึงตรัสกับนางว่า “หญิงเอ๋ย ให้เป็นธุระของเราเถิด เวลาของเรายังมาไม่ถึง”
– พระเยซูทรงใช้คนใช้ตักน้ำใส่โอ่งน้ำสำหรับล้างเท้า แล้วเอาไปให้เจ้าภาพ(หมายถึง แม่งานที่ควบคุมดูแลงานแต่งงานนี้)
– เมื่อเจ้าภาพชิมแล้ว จึงเรียกเจ้าบ่าวมาพูดว่า “ทำไมเพิ่งเอาเหล้าองุ่นอย่างดี ออกมาตอนนี้ น่าจะเอาออกมาตั้งแต่ต้นงาน”

การประยุกต์ใช้ :
>>> มารีย์นำเรื่องเหล้าองุ่นมามอบให้พระเยซูช้าเกินไป ถ้ามอบให้ตั้งแต่แรก ก็จะไม่ต้องพบเจอปัญหานี้ เจ้าบ่าวเองก็ไม่ถูกตำหนิ อย่างไรก็ตามแม้จะล่วงเลยมาจนปัญหาเกิดขึ้นแล้ว ก็ยังไม่สายที่จะนำปัญหานั้นมามอบให้พระเยซูตอนนี้….รวมทั้งปัญหาของเราในวันนี้ด้วย
• เรามักมอบสิ่งที่เราทำแด่พระเยซูเมื่อเราพบกับปัญหาแล้ว น่าจะเป็นการฉลาดกว่าถ้ามอบแด่พระเยซูตั้งแต่เริ่มต้นเลย
>>> พระเยซู แก้ปัญหาเหล้าองุ่นหมด ด้วยการให้ตักน้ำใส่ตุ่มน้ำล้างเท้า คนใช้คงคิดว่า “ช่างไม่เกี่ยวกันอะไรขนาดนั้น” ทางของพระเจ้าไม่เหมือนทางที่เราคิด
• เรากำลังมีปัญหาการเงิน พระองค์ให้โทรไปชวนคนมางานคริสตมาส…ไม่เกี่ยวกันเลย
• เรากำลังอกหัก พระองค์ให้เราช่วยเหลือคนยากจน…ไม่เกี่ยวกันเลย
• เรากำลังกังวลกับเรื่องของลูก พระองค์ให้ส่งข้อความไปหนุนใจคนอื่น…ไม่เกี่ยวกับลูกของเราเลย
อสย. 55:9 “เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใด วิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้า และความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้น”
>>> หลังจากน้ำเต็มตุ่มแล้ว พระเยซูให้คนใช้ตักไปให้เจ้าภาพดื่ม….หนักเข้าไปอีก….คนใช้คงคิด “คราวนี้ ตกงานแน่แล้วตู!!!” ….. การทำตามพระเจ้า ต้องใช้ความเชื่อ และ เมื่อใช้ความเชื่อ จะมีความเสี่ยงอยู่ในนั้นเสมอ
แต่ผลสุดท้ายของการมอบให้พระเยซูจัดการและยอมเสี่ยงเชื่อฟังพระองค์ แม้จะดูไม่เข้าท่าตามหลักการและเหตุผล สิ่งที่ออกมาก็คือ ผลดีแก่ทุกๆคน นางมารีย์(ผู้รับเรื่องนี้แด่พระเยซู),บ่าวสาว(ผู้เป็นญาติของมารีย์),เจ้าภาพ(ผู้ถูกให้ดื่มน้ำจากโอ่งน้ำล้างเท้า),แขกเหรื่อ(ผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์),คนใช้(ผู้ยอมเสี่ยงเชื่อฟัง)และเราทั้งหลายผู้ได้อ่านพระคำตอนนี้…..และแล้วพระเกียรติก็มีแด่พระเจ้าทามกลางสถานการณ์นั้น…และจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ของเราวันนี้เช่นกัน เมื่อเรามอบเรื่องวันนี้แด่พระเยซู…งานนี้คุ้มจริงๆ