Select Page

k_chuk

ณ. คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6 กรุงเทพ
วันที่ 24 สิงหาคม 2008

พระเจ้าทรงเร้าใจเขาและประทานถ้อยคำที่พระเจ้าอยากให้คริสเตียนไทยได้รู้เกี่ยวกับแผนการณ์ของพระเจ้าที่มีต่อประเทศไทย

วันนั้น คนเยอะล้นโบสถ์เลยอยากให้พี่น้องคริสเตียนได้อ่านกัน

เนื้อความมีดังนี้ …..
พระเจ้าตรัสกับคุณว่า…

เราได้เริ่มโอบล้อมชนชาตินี้แล้ว โดยจะเริ่มจากทางเหนือก่อน
แล้วเคลื่อนไปทางใต้ แล้วเราจะมุ่งไปทางตะวันตก และไปตะวันออก เราบอกเจ้าว่า 3ปีต่อจากนี้ เราจะเคลื่อนไหวในแบบที่เจ้าจะประหลาดใจ
เพราะลมของเราจะเป็นเหมือนพายุหมุนรอบๆชนชาตินี้ โดยเราจะเคลื่อนหนุ่มสาวก่อน จากนั้นเราจะยกชูนักประกาศเพื่อชนชาตินี้

เราบอกเจ้าว่า 10,000 ชีวิตจะออกไปประกาศ เมื่อเราเคลื่อนไหวในชนชาตินี้ เราจะเริ่มทำงานในเมืองนี้ (กรุงเทพ) เมืองแห่งนี้มีพลังอำนาจของซาตานซึ่งเราพร้อมแล้วที่จะทำลาย

เราจะเริ่มเคลื่อนไหวทั่วชนชาติพร้อมกับการรวมตัวกันนมัสการของคนในชาติจากเหนือสู่ใต้ จากตะวันตกสู่ตะวันออก
หลังจากนั้นเจ้าจะนมัสการเราในเมืองนี้ (กรุงเทพ) 40 วัน พระเจ้าตรัสดังนี้

เราบอกเจ้าว่าเราจะนำคนรุ่นหนุ่มสาวสู่เมืองนี้ (กรุงเทพ) และพวกเขาจะตั้งค่าย และนมัสการเรา เราบอกเจ้าอีกว่า
ทุกๆกลยุทธ์ที่ซาตานใช้เพื่อฉุดรั้งคนรุ่นหนุ่มสาวของชนชาตินี้ไว้ เราจะทำลายมัน ทั่วโลกจะรับรู้ว่ากรุงเทพเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะเสียงจะดังขึ้นและดังขึ้น
เราบอกเจ้าว่าเมื่อเจ้ากำลังนมัสการ ฝนจะตกและลมจะพัดและเจ้าจะนมัสการเรามากขึ้น และน้ำจะท่วม
แต่คริสตจักรของเราจะเต็มไปด้วยคนที่นมัสการเรา และเสียงของเราจะชนะเสียงทั้งหลายนั้นที่เป็นศัตรูของแผ่นดินนี้

เราบอกเจ้าว่านี่คือเวลานั้นและมันได้เริ่มขึ้นแล้ว จะมีทีมต่างๆมาและไปด้วยกันกับเจ้าเมื่อเจ้านมัสการเราทั่วชนชาตินี้
ชนชาติต่างๆรอบๆเจ้าจะเริ่มมาที่ขอบชายแดนและบอกเจ้าว่า มาเถอะ มานมัสการด้วยกันกับเรา
เราบอกกับเจ้า ผู้นำทั้งหลาย จงเตรียมตัวให้พร้อม เพราะเจ้าจะเป็นผู้เปิดประตูนำไปสู่การนมัสการ นมัสการ และนมัสการ
เหล่าผู้เชื่อจะเต็มล้นไปด้วยไฟของเรา เราบอกเจ้าทั้งหลายว่าการเปลี่ยนแปลงได้เข้ามาในแผ่นดินนี้แล้ว
เราจะเป็นเหมือนไฟขับไล่งูร้ายออกจากที่ซ่อนของมัน และมันจะไม่สามารถรบกวนชนชาตินี้ได้อีก

จงตะโกนยกคำสรรเสริญขึ้นสู่สวรรค์!!

ขอให้ทุกคนลุกขึ้น ลุกขึ้น

ผม (ชัค) อยากให้ทุกคนยืนอยู่ก่อน และประกาศร่วมกันกับผม

เวลาของการเริ่มต้นมาถึงชนชาตินี้แล้ว เวลาแห่งความทุกข์ยากก็มาเช่นเดียวกัน การเกิดใหม่ก็ได้มาถึง
ชนรุ่นใหม่กำลังถูกคลอดออกมา การสำแดงฝ่ายวิญญาณได้ลงมาที่นี่แล้ว ประตูแห่งการเก็บเกี่ยวกำลังเปิดออก
แผ่นดินนี้จะถูกชำระให้บริสุทธิ์ สิ่งๆใหม่ๆจะมาถึงคนในแผ่นดินของพระเจ้า ชนทุกรุ่นจะหันหน้าเข้าหากัน พวกเขาจะร่วมมือกัน

ยกเสียงชูขึ้น

นี่คือคำของพระเจ้าสำหรับประเทศไทยที่พระองค์พร่ำบอกผมซ้ำแล้วซ้ำอีก พระองค์ตรัสกับผมชัดเหลือเกินตลอดปีนี้ว่า
ชาติที่เราได้เลือกแล้วว่าถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงคือ ประเทศไทย

พระองค์ยังตรัสเสริมว่า
พวกเขาจะเป็นชนชาติที่เราเรียกว่า ชนชาติแห่งไฟ!!

ประเทศนี้กำลังถูกปลดปล่อยภายใต้ ไฟแห่งพระเจ้า
หมายความว่าชนทั้งชาตินี้จะมีความรักเร่าร้อนแบบใหม่ต่อพระเจ้า

พระวิญญาณของพระเจ้าตรัสว่าประเทศไทยจะได้รับบัพติศมาด้วยไฟ และจะถูกกำหนดตัวตนใหม่
ผู้นำในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในภูมิภาคนี้ก็พร้อมแล้วสำหรับการเจิมในระดับสูงขึ้น ชนรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาจะเต็มไปด้วยความเร่าร้อนและไฟ
จากคืนนี้เป็นต้นไป พระวิญญาณของพระเจ้าจะเริ่มโอบล้อมชนชาตินี้ไว้ ไฟของพระองค์จะมีชีวิตและจะเริ่มเผาผลาญชนชาตินี้
และจะเคลื่อนในเมืองนี้ตลอด 3 ปีต่อจากนี้ จะมีการปลุกให้ตื่นครั้งใหญ่ (Great Awakening) ในกรุงเทพ, ประเทศไทย พระองค์ตรัสว่า
อย่าดูถูกการเริ่มต้นเล็กๆ เพราะเราได้เริ่มงานของเราในชนชาตินี้แล้ว

นี่คือสิ่งสุดท้ายที่พระองค์ประสงค์ให้ผมทำ ผมได้รับของชิ้นหนึ่งเมื่อต้นปีฮีบรูนี้ มันเป็นผ้าคลุมศีรษะสำหรับอธิษฐาน
ซึ่งมันต่างจากผ้าคลุมศีรษะสำหรับอธิษฐานที่ผมเคยเห็นมา ผมถือมันไปมา มองมัน และถามพระเจ้าเกี่ยวกับผ้าอันนี้

ขณะที่ผมกำลังอธิษฐาน พระองค์ตรัสกับผมว่า นี่คือเสื้อคลุมสำหรับประเทศไทย ถึงแม้ว่าผมจะนำผ้าคลุมนี้ติดตัวไปประเทศต่างๆ
พระเจ้าก็ไม่อนุญาตให้ผมเปิดเผยสิ่งนี้ในที่ไหนๆ จนกระทั่งผมมาที่เมืองไทย
ผมไม่เพียงแต่ถูกกำหนดมาเพื่อเปิดเผยถ้อยคำนี้ของพระองค์เท่านั้น ผมมาเพื่อมอบผ้าชิ้นนี้แก่ชนชาตินี้
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าจะมีสิ่งใหม่มาปกคลุมชนชาตินี้

ผมอยากให้พวกเรายืนขึ้นอีกครั้ง ผมรู้สึกว่าผมต้องเรียกแรนดี้ (แรนดี้ เนลสัน) ให้ขึ้นมาตรงนี้
ของขวัญชิ้นนี้ไม่ใช่สำหรับแรนดี้
แต่ผมจะมอบให้แรนดี้รับผิดชอบเพื่อที่เขาจะส่งผ่านผ้านี้ไปทั่วชนชาตินี้ จากคริสตจักรหนึ่งไปสู่คริสตจักรหนึ่ง
จากชนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่น พระเจ้าตรัสว่า ณ เวลาหนึ่งในอนาคต ผ้านี้จะเป็นของคริสตจักรหนึ่ง จะมีการประชุมอนุชนเกิดขึ้น
และผ้านี้ก็จะอยู่ที่การประชุมนั้น

ในช่วง 3 ปีต่อจากนี้ พระเจ้าจะทรงปกคลุมชาตินี้ด้วยวิธีใหม่ และพระองค์ตรัสกับลูกชายของพระองค์คนนี้ (แรนดี้)
ว่าเขาจะนำชนชาติรอบๆไทยหันหน้าเข้าร่วมมือกันมาอยู่ใต้ผ้านี้ด้วยกัน สิ่งที่ทำให้ผ้านี้พิเศษคือ
พระเจ้าเรียกมันว่า ผ้าแห่งไฟ ผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน คุณจะต้องรับไฟ และ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือคุณ

ชัคขอให้ อ.ภูมิวเนตร(ศบ.คริสตจักรสดุดี) และศิษยาภิบาลรวมถึงผู้นำท่านอื่นๆขึ้นมาบนเวที ชัคอธิษฐานว่า
พระบิดา ข้าพระองค์ได้มาที่นี่แล้วและขอประกาศการปกคลุมใหม่สู่ชนชาติแห่งนี้และให้เริ่มต้นเกิดขึ้นในคืนนี้
และประเทศไทยจะเป็นที่รู้จักในนาม ชนชาติแห่งไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระบิดา เราประกาศ ณ บัีดนี้ว่าผ้าคลุมนี้ได้ถูกชูขึ้นเหนือชนชาตินี้แล้ว และพระเจ้าตรัสว่า มองดูเถิด เรากำลังจุดไฟเผาเทพผู้ครอง
ศักดิเทพผู้ซึ่งปกครองเหนือชนชาตินี้และคนของเราผู้ซึ่งได้ตื่นมีชีวิตขึ้นแล้ว
เราบอกเจ้าว่าเราจะเปลี่ยนการปกครองให้เป็นในแบบใหม่ เราจะปลดปล่อยไฟไล่พวกนั้นที่ไม่ได้ปกครองตามแบบของเรา

ผม (ชัค) เห็นหน้าคน 6 คน และพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะยกชูคนหน้าใหม่ซึ่งจะแสดงเห็นถึง พระพักตร์แห่งไฟ
เราจะปกคลุมผู้คนของเรา พวกเขาจะตื่นมีชีวิตขึ้น เราบอกพวกเจ้าว่าจากคืนนี้เป็นต้นไป เราจะโอบล้อมชนชาตินี้ไว้ด้วยไฟของเรา

จงยกชูเสียงขึ้น

พระเจ้าเราขอประกาศคืนนี้ว่าผู้นำในคริสตจักรของพระองค์จะอยู่ภายใต้ผ้าคลุมแห่งไฟ และชนอีก 2 รุ่นต่อจากนี้จะเต็มล้นด้วยไฟของพระองค์
เราขอประกาศว่าศัตรูที่มุ่งจะหยุดการดี จะไม่สามารถหยุดการงานของพระองค์ได้ เพราะพระองค์ตรัสดังนั้น
ผมจะขอให้แรนดี้รับผ้าคลุมนี้แทนผู้นำเหล่านี้ และผู้นำทั้งหลายจะรับผ้าคลุมนี้ต่อ และไฟของพระเจ้าจะแผ่ลามไปทั่วประเทศในรูปแบบใหม่
แรนดี้ เนลสันเป็นตัวแทนคริสตจักรทั้งหลายในการอธิษฐานรับผ้าคลุม
ขณะอธิษฐาน เขาประกาศพระวจนะของพระเจ้าแก่ผู้นำและผู้เข้าร่วมประชุม

พระบิดา ข้าพระองค์ขอประกาศแก่เหล่าผู้นำและศิษยาภิบาลแต่ละคนเหล่านี้ว่าไฟของพระองค์จะลุกอยู่เหนือแผ่นดินนี้
และจะลุกเหนือท่านทั้งหลายและจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้
พวกท่านจะได้เห็นการเก็บเกี่ยวที่พระเจ้าได้ปูทางให้ท่านเห็นมาหลายปีก่อนหน้านี้
พระบิดา ค่ำคืนนี้ข้าพระองค์ (แรนดี้) ขอประกาศและพูดกับผู้นำของประเทศไทยว่าไฟของพระเจ้ากำลังจะมาอยู่เหนือพวกท่าน
และท่านจะนำไฟของพระเจ้าให้ลามไปทั่วเมืองของท่าน ไฟจะตกอยู่ที่ท่าน มันเป็นไฟที่มาจากสวรรค์เพื่อเผาผลาญการงานของศัตรู
และนำแผ่นดินสวรรค์มาเหนือท่าน ท่านจะสามารถได้ยินเสียงพระเจ้า
ได้เห็นพระพักตร์ของพระองค์ และรู้ว่าท่านจะต้องทำอะไร ท่านจะไม่พูดอีกแล้วว่าไม่ได้ยินเสียงพระเจ้า
แต่ท่านจะชื่นชมยินดีในวันที่พระองค์ตรัสว่า เจ้าจะได้ยินเสียงของเรา และเจ้าจะก้าวไปข้างหน้า
ชัคนำผ้าคลุมออกมา วางไว้บนธรรมาศน์แล้วอธิษฐาน
พระบิดา เราขอประกาศว่าทุกธรรมาศน์ในประเทศไทยจะตื่นมีชีวิตที่เต็มล้นไปด้วยไฟ
และคืนนี้ชนรุ่นที่ทำผิดบาปทางเพศที่ขัดขวางพระวจนะและฤทธิ์อำนาจของพระองค์จะถูกเผาผลาญให้สิ้น
ณที่นี่ เราขอประกาศคลื่นไฟให้ไหลไปสู่ผู้คน
จงรับไฟของพระเจ้า และก้าวไปข้างหน้า และส่งต่อไปสู่ชนทั้งชาติ

ตอนนี้ให้ทุกคนหันไปข้างหลังแล้ววางมือให้กันเพื่อประกาศว่าไฟ
แห่งพระเจ้าได้มีชีวิตอยู่ในคุณแล้ว

ขอให้จับมือกับอีกคนแล้วพูดว่า ประเทศไทยอยู่ใต้อำนาจใหม่แห่งพระเจ้า
….

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน
คัดลอกจาก http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2008/09/Y6973705/Y6973705.html
จากคุณ : ~ Jenny B. Good ~ – [ 7 ก.ย. 51 16:40:44 ]