Select Page

mike-cindyคำเผยพระวจนะสำหรับประเทศไทย โดย ดร.ซินดี้ เจคอปส์
สู่พลังอธิษฐานแห่งชาติ เพื่อการปฏิรูปสังคม
13-15 พฤศจิกาย 2008ณ คริสตจักรในสมาน (ถนนรามคำแหง 68)
จัดโดย เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย

ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ช่วยจดบันทึกและถอดเทป : อ.เมลลินดา ไลออนส์, อ.เฮเลน มอร์แกน,อ.จิตพร จริยพฤทธิพงศ์, อ.แอนนา เฟรดริกสัน และอ.แครอล จวาลา

เราจะมาดุจลมที่พัดแรงกล้า เพ็นเทคอสท์กำลังจะมา – พร้อมด้วยลมและไฟ นำมาซึ่งการปฏิรูปครั้งใหญ่ เสมือนว่าเกิดขึ้นได้ภายในวันเดียว เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ

จงมองดูภาคใต้ของประเทศไทย การฟื้นฟูกำลังเริ่มติดไฟที่ภาคใต้ของประเทศไทย พระสิริของพระเจ้าอยู่เหนือภาคใต้ จงส่งคนงานเข้าไปเพราะจะมีการอัศจรรย์มากมายเกิดขึ้น คนง่อยเดินได้ คนตาบอดมองเห็น คนหูหนวกได้ยิน หมู่บ้านแล้วหมู่บ้านเล่าจะมาหาพระเจ้า ไฟจากภาคเหนือจะลุกโชนและไฟจากภาคใต้จะลุกโชน จากนั้นไฟจะลุกลามไปยังภาคกลาง

จำนวนผู้เชื่อในประเทศไทยจะเพิ่มแล้วเพิ่มอีกเป็นสองเท่า พระเจ้ากำลังส่งการฟื้นฟูมายังประเทศนี้ นี่คือเวลาแห่งการเก็บเกี่ยว นี่คือแผ่นดินแห่งน้ำนมและน้ำผึ้ง การเขย่า (Shaking) จะเพิ่มมากขึ้นแต่จงอย่ากลัว พระเจ้าจะนำให้มีชนรุ่นใหม่แห่งการปฏิรูปแบบโยสิยาห์เกิดขึ้น เรา (พระเจ้า) มีอะไรหลายๆ อย่างให้เจ้าประหลาดใจ เรากำลังทำสิ่งใหม่ ทางในถิ่นทุรกันดาร การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจและความมั่งคั่งอันยิ่งใหญ่กำลังจะมาถึงประเทศไทย วิญญาณแห่งการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ จะอยู่ในคนหนุ่มสาว จงอย่างท้อใจในการเขย่าครั้งใหญ่นี้

Entering a Decade of Harvest

ก้าวเข้าสู่….ทศวรรษแห่งการเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณ
ปี 2009 คือปีแห่งการเริ่มต้น ปี 2010 ไฟจะลุกโชนเต็มที่ ปี 2010 -2020 เราจะบรรจุประเทศนี้ให้เต็ม คริสตจักรจะมีเพิ่มมากขึ้น มากกว่าปีเดือนที่ผ่านมาทั้งสิ้น

เราจะประทานไฟและพระสิริของเรามายังมหาวิทยาลัยทั้งหลาย เป็นการเคลื่อนไหวแบบจีซัส มูฟเมนท์ (Jesus Movement) จะเป็นเหมือนไฟที่เผาผลาญจากเหนือจรดใต้ ตะวันออกสู่ตะวันตก จงเริ่มอธิษฐานเผื่อมหาวิทยาลัยทั้งหลาย

แต่เคล็ดลับแห่งฤทธิ์เดชของเราคือ เด็ก ๆ…เด็กๆ มีฤทธิ์อำนาจ เด็กวัย 3 ขวบ เด็กวัย 10 ขวบจะถูกใช้ให้ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างสิ้นเชิง

ประเทศไทยจะเชื่อมสัมพันธ์กับอิสราเอลอย่างเป็นทางการ โดยจะเกิดขึ้นผ่านทางรัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศ เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น พระพรของพระเจ้าจะมาถึงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

ปี 2009 คือปีแห่งการเตรียมให้มีดาเนียลและโยเซฟทั้งหลาย นำมาซึ่งการฟื้นฟูในโลกธุรกิจ การสับเปลี่ยนโยกย้าย (a shift) และการเปลี่ยนแปลง (a change) กำลังจะเกิดขึ้น หลายคนจะมาถามว่า ได้ยินจากพระเจ้าอย่างไรเกี่ยวกับการปฏิรูปนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เพราะว่าประเทศไทยจะเป็นดวงดาวสุกใสเพื่อการปฏิรูปในเอเชีย(Thailand will be a Shining Star for Reformation in Asia)

ถ้อยคำเหล่านี้ต้องอาศัยการกระทำ จงนำสิ่งเหล่านี้ออกไปปฏิบัติ นี่คือฤดูกาลนั้น – หากยังทำสิ่งใดไม่เสร็จ จงทำให้เสร็จเดี๋ยวนี้ ทำฝันของเจ้าให้สำเร็จ เจ้ามีเวลา 1 ปี (ปี 2009) เพื่อเตรียมตัวสำหรับทศวรรษแห่งการเก็บเกี่ยว จงเตรียมผู้ประกาศให้พร้อม จะมีการฟื้นฟูในทุกภาคส่วนของสังคม, การโอนถ่ายความมั่งคั่งครั้งใหญ่, สติปัญญาและการเปิดเผยสำแดง

จะมีการฟื้นฟูท่ามกลางสื่อสารมวลชน (นอกพระกายพระคริสต์) ประเทศไทยได้รับการทรงเรียกให้สร้างภาพยนตร์และทีวี พระเจ้าจะประทานเงินเพื่อฝันนี้ของเจ้า การฟื้นฟูจะเกิดขึ้นผ่านภาพยนตร์, อุตสาหกรรมการบันเทิง, สื่อมวลชน (นอกพระกายพระคริสต์) จะได้รับเสื้อคลุมแห่งการเผยพระวจนะ

พระเจ้าตรัสว่า ถ้าเจ้าจะเป็นคริสตจักรที่สะอาดบริสุทธิ์ ถ้าเจ้าจะป่าวร้องเรื่องความบริสุทธิ์ เราจะแก้ปัญหาต่างๆ ในประเทศของเจ้า พระเจ้าตรัสดังนี้ เราจะแก้ต่างและปกป้องเจ้าผู้บริสุทธิ์ แต่เราจะตัดสินผู้กระทำผิด…ความยำเกรงพระเจ้าจะเริ่มปกคลุมเหนือคริสตจักรในประเทศไทยเพื่อทำให้คนของพระเจ้าสำนึกในความบาป จงจดบันทึกไว้ พระเจ้าทรงจริงจังกับเรื่องนี้อย่างมาก พระเจ้ากำลัง…บางคนกลับใจใหม่ในฤดูกาลนี้ ถ้าเจ้ากลับใจใหม่ เราจะปกป้องเจ้า ถ้าเจ้าไม่กลับใจใหม่ เจ้าจะตกต่ำลง

คำเผยพระวจนะสำหรับ คจ.ใจสมาน (ถนนรามคำแหง 68) : พระเจ้าจะให้คริสตจักรนี้สร้างภาพยนตร์ และพระองค์จะประทานเงินให้เพื่อทำการนี้

ประเทศไทยได้รับการทรงเรียกอย่างแท้จริง เป็นการทรงเรียกเพื่อประกาศพระกิตติคุณจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก นี่คือ ถุงหนังองุ่นใหม่สำหรับประเทศไทย พระเจ้าพระบิดา…ในวันนี้ หลายคนที่นี่ได้รับการเร้าใจ ที่จะได้รับการเปิดเผยสำแดงเพื่อบรรดาประชาชาติ จงขอจากเรา….บรรดาประชาชาติ

พระเจ้าพระบิดา….สำหรับศิษยาภิบาลที่อยู่ที่นี่ พระองค์จะทรงส่งกองทัพมิชชันนารีออกไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก พระเจ้าพระบิดา…การทรงเรียกเพื่อประกาศ พระกิตติคุณแก่เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย พระเจ้าพระบิดา…ขอขอบพระคุณในเวลานี้ ขอทรงส่งคนนับล้านออกไป…พระเจ้าเพิ่งตรัสว่า จำนวนมิชชันนารีจากประเทศไทยเป็นจำนวนที่น่าอัศจรรย์ใจมาก พระองค์สำแดงให้เห็นว่า คนมักจะพูดว่าคนอัฟริกันจะออกไปเทศนาทุกหนทุกแห่ง แต่เวลานี้ คนไทยจะออกไปทุกหนแห่ง เทศนาประกาศพระกิตติคุณ มิชชันนารีนับร้อยจะเทศนาประกาศพระกิตติคุณโดยจะย้อนกลับไปจนถึงเยรูซาเล็ม

พระบิดาเจ้า..ขอทรงประทานหัวใจสำหรับผู้หลงหาย ให้เราประกาศแก่คนที่ไม่มีใครเหลียวแล ซึ่งมีแต่พระองค์เท่านั้นที่ห่วงใยเขา ประกาศกับคนนับล้านๆ ในเอเซียกลางที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีพระเยซู ให้พระเจ้าประทานความรักสดใหม่ อธิษฐานต่อเจ้าของนาให้ส่งคนงานจากประเทศไทยออกไปสำหรับประเทศพม่า มาเลเซีย ฮ่องกง ลาว เวียดนาม กัมพูชา อย่าคิดว่าคุณต้องการมิชชันนารี แต่จงออกไปเป็นมิชชันนารี

พระเจ้าตรัสว่า จงเตรียมโรงเรียนสอนภาษาไว้ให้แก่เยาวชนของเจ้า เตรียมที่จะสอนเด็กไทยให้รู้ภาษาของประเทศต่างๆ ในโลกนี้ เตรียมเขาเพื่อไปยังประเทศต่างๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ เตรียมเขาเพื่อไปยังประเทศต่างๆ ที่ใช้ภาษาสเปน ดิฉัน (อ.ซินดี้) เห็นคลื่นของผู้นำจากประเทศไทยที่ไปยุโรปเพื่อประกาศพระกิตติคุณอีกครั้งแก่ยุโรป ดิฉัน เห็นผู้นำในเอเชียไปประเทศเยอรมัน ดินแดนแห่งการปฏิรูปศาสนา เห็นไปประเทศฝรั่งเศส เห็นไปออสเตรีย คุณรู้ไหมว่ามองโกเลียยังมีคริสเตียนมากกว่าออสเตรียอีก ทุ่งนาก็เหลืองอร่ามแล้ว ขอให้พระเจ้าใช้คุณ ขอทรงใช้ข้าพระองค์ ขอใช้ข้าพระองค์ทำอะไรสักอย่างหนึ่ง พระองค์เจ้าข้า คุณอาจเป็นนักธุรกิจที่จะไปทำธุรกิจในยุโรป ขอพระเจ้าสำแดงให้รู้ว่าคุณจะสัมผัสบรรดาประชาชาติที่ต้องการไฟของพระคริสต์ได้อย่างไร

ข้าแต่พระเจ้า…ขอส่งไฟลงมา ส่งไฟลงมาเหนือพวกเรา เราต้องการไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่ง ขอส่งไฟลงมาเหมือนที่ ซัลเวชั่น อาร์มมี่ที่ประเทศอังกฤษเคยได้รับ เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศชาติ เราต้องการคนแบบวิลเลียม บูธที่ก่อตั้งซัลเวชั่น อาร์มมี่ เราต้องการคนที่ยินยอมทนทุกข์ต่อคำตำหนิจากมนุษย์เพื่อเห็นแก่การประกาศพระกิตติคุณ

สิ่งที่เกิดขึ้นเวลานี้อาจดูไม่ค่อยเหมือนการประชุมตอนเช้าทั่วไป แต่ดิฉันอยากถามพี่น้องว่า ไฟของคุณหายไปแล้วหรือ ความรักที่คุณมีต่อพระเยซูลดน้อยลงหรือ วันนี้คุณรักพระเยซูมากเท่าวันที่คุณบังเกิดใหม่หรือไม่ ขอพระเจ้าส่งไฟลงมาในหัวใจของคุณ คุณสูญเสียความร้อนรนไปแล้วหรือยัง ถ้าคุณรักพระเจ้ามากว่าในวันวาน นั่นแสดงว่าไฟของคุณได้มอดไป บอกพระเจ้าว่า ขอทรงทรงไฟลงมาพระองค์เจ้าข้า พูดซิคะ ขอส่งไฟลงมา เราต้องการการเยี่ยมเยียนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไฟสำหรับบรรดาประชาชาติ ไฟสำหรับดวงวิญญาณ ขอบคุณพระเจ้า พระองค์ทรงรักผู้หลงหาย ขอไฟเพิ่มอีก เอามือวางไว้ที่หัวใจของคุณ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงจุดไฟที่ใจของข้าพระองค์ ขอส่งไฟให้ข้าพระองค์ก่อน ขอพระองค์ส่งไฟลงมา พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าข้า ขอทรงโปรดบัพติสมาพี่น้องเหล่านี้ด้วยไฟ บัพติสมาเราด้วยไฟ เราต้องการเปลี่ยนแปลงบรรดาประชาชาติ ขอบคุณพระองค์ บอกพระเจ้าว่า ขอทรงใช้ข้าพระองค์ ขอทรงใช้ข้าพระองค์ ขอทรงใช้ข้าพระองค์เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศชาติของข้าพระองค์ ขอทรงใช้ข้าพระองค์เปลี่ยนแปลงบรรดาประชาติแห่งโลกนี้ ในเวลานี้พระเจ้าต้องการประทานนิมิตใหม่เพื่อดวงวิญญาณ คุณต้องการดวงวิญญาณกี่ดวง ขอจากพระเจ้าว่าคุณต้องการดวงวิญญาณกี่ดวง…
คำเผยพระวจนะโดยอาจารย์ ไมค์ เจคอปส์

ในเวลานี้การเจิม ณ ที่แห่งนี้แรงมาก (สถานที่จัดสัมมนา) สวรรค์ได้เปิดออก พระเจ้าตรัสกับประเทศนี้ว่า จงมองดูที่แม่น้ำของเจ้า ในสมัยแรกนั้น แม่น้ำคือ ทางหลวงของเจ้า (ทางคมนาคมสายสำคัญ) พระเนตรของพระเจ้าจับจ้องที่แม่น้ำ พระองค์จะเคลื่อนในหมู่บ้านและเมืองต่างๆ ที่อยู่ตามแม่น้ำ จงออกไปอธิษฐานทางน้ำ ขอให้พระเจ้าอวยพรเมืองต่างๆ กระทำให้ที่เหล่านี้เป็นทางหลวงแห่งความบริสุทธิ์ แม่น้ำในทะเลทราย แม่น้ำซึ่งเต็มไปด้วยของประทางต่างๆ ของพระเจ้า
คำเผยพระวจนะโดยดร.ซินดี้ เจคอปส์การประชุมกลุ่มนักธุรกิจ วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2008

สิ่งต่างๆ ที่ประเทศจะผลิต :

นวัตกรรมใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีข่าวสาร (ไอที)
เทคโนโลยีทางปัญญา นาโนเทคโนโลยีและ แนวความคิดใหม่ๆ
สินค้าด้านคอมพิวเตอร์ทั้งหมดจะผลิตในประเทศไทย (เหมือนที่อินเดียและจีนทำ)
พลังงานและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ (ผลิตกังหันลม, พลังลม)
อุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่จากประเทศไทย (รถยนต์ขนาดเล็ก ราคาไม่แพง และจะเป็นนิยมในหมู่วัยรุ่น)
ประเด็นอื่นๆ ที่สำคัญ : – ธุรกิจในประเทศไทยจะเป็นเหมือน เมืองโกเชน (ปฐมกาล 47:6)-
พระเจ้าจะเจิม ความคิด ของคุณ-
พระเจ้าจะประทานสติปัญญา ความเฉลียวฉลาดอย่างเหนือธรรมชาติให้คุณ-
พระเจ้าจะไถ่ มรดกที่ตกทอดมา ของครอบครัวคุณ-
จัดให้มีห้องอธิษฐานในบริษัทของคุณ การทำเช่นนี้จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำธุรกิจของคุณอย่างสิ้นเชิง อธิษฐานร่วมกันเพื่อพระเจ้าจะเยี่ยมเยียนโลกธุรกิจ-
การฟื้นฟูจะเกิดขึ้นท่ามกลางธุรกิจ และจะขยายออกไปทั่วประเทศไทย และจะมีเครือข่ายเกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เขมร พม่า…-
เราจะไม่หาเงินเพื่อจะได้มาซึ่งเงินทอง พระเจ้าจะให้มีโรงงานต่างๆ เกิดขึ้น คริสเตียนจะเป็นผู้สร้างงาน จงเชื่อว่าคุณจะเป็นเหมือนโยเซฟ ที่จะดูแลผู้คนใน ยามขาดแคลน-
พระเจ้าจะรื้อฟื้น เครือข่ายต่างๆ …สิ่งที่สูญหายไปจะได้กลับคืนมาหลายเท่า-
อย่ากลัวในเวลาที่มี การเขย่า เกิดขึ้น หากคุณกลัว ซาตานจะกดคุณลง และคุณจะไม่สามารถได้ยินจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่างสูญเสียกำลังใจ วันเวลาที่ดีที่สุดของคุณคือ วันนี้