Select Page

คำบอกเล่าจากผู้มาเชื่อพระเจ้า

เรามาฟังคำบอกเล่า (คำพยานชีวิต) จากผู้มาเชื่อพระเจ้า กัน

คำพยานชีวิต – วรวุฒิ นิยมทรัพย์ (โอ๊ต)

คำพยานค่าย วรวุฒิ นิยมทรัพย์ (โอ๊ต) ดารานักแสดงและนักธุรกิจ คนที่ยึดมั่นในความคิดและพึ่งพาตัวเองตลอดมา เมื่อถึงจุดที่ปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิต เขาได้เปิดใจออกให้กับพระเจ้าผ่านการแนะนำของภรรยา หลังจากนั้นพระเจ้าทรงประทานสันติสุขและเปลี่ยนชีวิตของเขาทุกอย่าง จนถึงวันนี้คุณโอ๊ตและครอบครัวตั้งใจจะอยู่ในทางของพระเจ้าตลอดไป

เครดิต : คริสตจักรแห่งพันธสัญญา กรุงเทพ