Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.5:9) { คำตรัสของพระเยซู }

ในทันใดนั้นคนนั้นก็หายโรค และเขาก็ยกแคร่ของเขาเดินไป

[แนวคิด] :
– เมื่อพระเยซูตรัส สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็เกิดขึ้น สิ่งที่เขาเคยทำไม่ได้เขาก็ทำได้ ลุกขึ้น ยกแคร่ เดินไป
– เราไม่ทราบแน่ว่า ชายคนนั้นจำได้หรือจำไม่ได้ ว่า วันนั้นเป็นวันสะบาโต ตามกฏของพวกฟาริสีซึ่งขยายเพิ่มเติมจากธรรมบัญญัติของโมเสสนั้น กล่าวว่า “ห้ามแบกที่นอนจากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่ง”
– ชายคนนั้น ไม่ได้ใส่ใจกับกฏเกณฑ์แห่งศาสนา แต่ทำตามคำสั่งของพระเยซู

[การประยุกต์ใช้] :
– เมื่อพระเยซูตรัส มันจะเกิดขึ้น สิ่งที่กล่าวไว้ในพระคำของพระเจ้า จะเป็นจริงเสมอ
การทำตามคำสั่งของพระเยซู ทำตามพระคำของพระเจ้า บางครั้งอาจทำให้บางคนไม่สบายใจหรืออาจจะไม่พอใจเลยก็เป็นได้

จงเกรงใจพระเยซู มากกว่า เกรงใจคน


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry