Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.9:39 ) { คน 2 ประเภท }

39 พระเยซูตรัสว่า “เราเข้ามาในโลกเพื่อแก่การพิพากษา เพื่อให้คนทั้งหลายที่มองไม่เห็นกลับมองเห็น และคนที่มองเห็นกลับตาบอด”

แนวคิด :
– เมื่อชายที่หาจากตาบอดแต่กำเนิด ที่ถูกขับไล่ออกจากธรรมศาลาของยิว ได้พบกับพระเยซู เขาก็ต้อนรับพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขา
– พระเยซูจึงตรัสว่า พระเจ้าเข้ามาในโลกเพื่อการพิพากษา
– พระเยซูตรัสว่า พระองค์ไม่ได้มาเพื่อพิพากษา ใน ยน. 3:17 “ เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก ไม่ใช่เพื่อพิพากษาโลก แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น”
– การพิพากษาใน ยน.9:39 นี้ จึงไม่ได้หมายถึง ทำการพิพากษา แต่หมายถึง การมาของพระองค์จะทำให้เกิดการพิพากษา เพราะจะแยกมนุษย์ออกเป็น 2 พวก ซึ่งจะเป็นการพิพากษาโดยปริยาย
– มนุษย์จะถูกแบ่งออกเป็น 2 พวก ในวันพิพากษา คือ พวกที่เคยตาบอด กับ พวกที่ยังคงตาบอดอยู่
– พระเยซูบอกว่า พระองค์จะทำให้ “คนที่มองไม่เห็นกลับมองเห็น และคนที่มองเห็นกลับตาบอด” พระเยซูไม่เคยทำให้คนมองเห็น ตาบอด แสดงว่า ประโยคนี้น่าจะมีความหมายในฝ่ายวิญญาณมากกว่า เรื่องกายภาพ
– “คนที่มองไม่เห็นกลับมองเห็น” หมายถึง คนที่มืดบอดในบาป ได้เห็นความรอดในพระเจ้า
– “คนที่มองเห็นกลับตาบอด” หมายถึง คนที่พวกเขาคิดว่าตนเองเห็นความรอดในพระเจ้าได้ด้วยตนเอง เย่อหยิ่ง ยโส ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังมืดบอด ไม่ต้องการกลับใจ คนเหล่านั้นก็จะอยู่ในความมืดบอดจนถึงวันพิพากษา

การประยุกต์ใช้ :
– คนตาบอด ที่ถ่อมใจ เปิดรับความช่วยเหลือจากพระเจ้า เขาจะมองเห็นทางสว่าง
– คนตาบอด ที่เย่อหยิ่ง ไม่พึ่งพาพระเจ้า เขาจะอยู่ในความมืดมนต่อไป มืดแปดด้าน หาทางออกไม่พบไม่ว่าจะพยายามสักเพียงใดก็ตาม
– สถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในวันนี้ เราจะเผชิญมันด้วยท่าทีใด เย่อหยิ่ง พยายามแก้ไขโดยตนเองต่อไป หรือ ถ่อมใจ คุกเข่าลงร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างจริงใจ


ฟรี!!! เชิญติดตั้ง/UPDATE : App DrKerministry เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีวิดีโอใหม่ทุกครั้ง แล้วนะครับ [สำหรับแอนดรอย]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssupawas.DrKer_Ministry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry