Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.6:8) { คนรอบข้าง }

สาวกคนหนึ่งของพระองค์ คืออันดรูว์น้องชายของซีโมนเปโตรทูลพระองค์ว่า

แนวคิด :
– พระเยซูกำลังทดลองใจฟีลิป… อ้าว!!! แอนดรูมาจากไหนเนี่ย?
– ดูเหมือนว่า ฟิลิปจะสนิทกับแอนดรูเป็นพิเศษ (ยน. 12:21-22)
– ขณะที่พระเยซูนำโจทย์เข้ามาพัฒนาชีวิตของฟีลิป แอนดรูก็ได้รับการเรียนรู้ไปด้วยพร้อมๆกัน

การประยุกต์ใช้ :
– เมื่อพระเจ้ากำลังให้เหตุการณ์บางอย่างเข้ามาพัฒนาชีวิตของเรา ในขณะเดียวกัน พระองค์ก็ทรงสามารถให้สิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น โดยเฉพาะคนที่ใกล้ชิดเราไปพร้อมๆกันด้วย
– ในทางตรงกันข้าม หากพระเจ้ากำลังใช้เหตุการณ์บางอย่างพัฒนาชีวิตของใครบางคน เราควรใช้โอกาสนั้นเรียนรู้ไปพร้อมกันด้วยเช่นกัน
– สรุปได้ว่า เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นรอบข้างของเราในวันนี้ กำลังก่อให้เกิดประโยชน์แก่เราและคนรอบๆข้างของเรา ขอบคุณพระเจ้า


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry