Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.8:3 ) { คนชั่ว ที่สายตายาว }

พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี ได้พาผู้หญิงคนหนึ่งมา หญิงผู้นี้ถูกจับฐานล่วงประเวณี และเขาให้หญิงผู้นี้ยืนอยู่หน้าฝูงชน

แนวคิด :
– พวกธรรมาจารย์ สุดยอดทางด้านทฤษฏี(นักคัดลอกพระคัมภีร์) และ พวกฟาริสี สุดยอดทางด้านปฏิบัติ(ทำตามกฏของฟาริสีอย่างเคร่งครัด เช่นอดอาหาร สัปดาห์ละ 2 วัน) ได้ร่วมกันพาผู้หญิงผู้ถูกจับฐานล่วงประเวณี (ผู้ไม่ได้เรื่องทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ) มายืนต่อหน้าประชาชน เพื่อประจานให้อายและให้พระเยซูตัดสินลงโทษ
– ซึ่งความจริงแล้ว การพาผู้หญิงนี้มาตัดสิน ถือว่าเป็นการผิดกฏหมายของโรม เพราะมีศาลสำหรับพิพากษาเรื่องแบบนี้อยู่แล้ว แต่พวกเขาจงใจพามาเพื่อจะวางกับดักพระเยซู
– ข้อนี้ สามารถเขียนใหม่ได้ดังนี้
“คนชั่วหลายคน ได้จับผู้หญิงชั่วคนหนึ่ง มายืนอยู่ต่อหน้าประชาชนผู้ทำชั่ว”

การประยุกต์ใช้ :
– แท้จริงแล้ว ทุกคนล้วนแต่เป็นคนบาป แต่เรามักมองไม่ค่อยเห็นบาปของเราเอง แต่กลับสามารถมองเห็นบาปของคนอื่นได้อย่างชัดเจน
– ขอพระเจ้าช่วยเรา ที่จะไม่มองเห็นแต่บาปของคนอื่น แต่จะสามารถมองเห็นบาปของตนอย่างที่ควรจะเห็น เพื่อเราเองจะไม่มัวแต่ใช้เวลาไปกล่าวโทษคนอื่น แต่ใช้เวลาส่วนใหญ่มากลับใจ ขอการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าในชีวิตของเรา


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry