Select Page

พบกับ วิทยากร : จีน แอนดรูว์  ผู้เขียนหนังสือ : หัวใจพระบิดา

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์2017 เวลา 19.00-21.30 น.

วันที่ 18 กุมภาพันธ์2017 เวลา 10.00-19.00 น.

วันที่ 19 กุมภาพันธ์2017 เวลา 10.00-15.00 น.

สถานที่ : คริสตจักรพระโขนงแบ๊บติสต์ สุขุมวิท 38

จัดโดย : นิเวศน์อธิษฐานประเทศไทย และ คริสตจักรพระโขนงแบ๊บติสต์