Select Page

ระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ทรงสถิตกับเราตลอดเวลา เพื่อช่วยเรา น่าเศร้าสักเพียงใด หากเราเองกีดขวางไม่ยอมให้พระราชกิจของพระองค์สำเร็จในตัวเรา

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “การร่วมงานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์”
วันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค.2017
เวลา 13:30-16:00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6
โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์
ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ