Select Page

ขอเชิญร่วมฟังคำสอนเรื่อง “ผู้มีชัยในสงครามฝ่ายวิญญาณ” 
โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน2017 เวลา 13.30-16.00 น. ที่ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซอย6

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย