Select Page

เนื่องด้วย อาจารย์เฮนรี่ มาดาวา จะมาประเทศไทยเพื่อแถลงข่าว การเปิดตัว วิทยากร ที่จะมาร่วมงาน พระสิริเต็มแผ่นดินไทยครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2018 นี้ ที่ โรงแรมเอวานา อาคารจอดรถ ห้องประชุม แกรนด์ พาร์ค 1 ชั้น 7 

การมาในครั้งนี้ อาจารย์เฮนรี่ จึงได้จัดให้มีงานฟื้นฟูพิเศษ ขึ้นมาในตอนเย็น ตั้งแต่เวลา 18.30-21.30 ที่ โรงแรมเอวานา ถนนบางนาตราด ที่เป็นโรงแรมที่จัดแถลงข่าวในวันนั้น  จึงขอเชิญพี่น้องทุกท่านเข้าร่วมงานฟื้นฟูพิเศษ ในครั้งนี้ตามวันเวลาดังกว่าข้างต้น โดยงานฟื้นฟูในครั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น