Select Page

ขอเชิญร่วมการประชุมฟื้นฟู โดยอาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

จังหวัดเชียงราย วันจันทร์ที่ 16 มกราคม เวลา 18:30 และ อังคารที่ 17 มกราคม เวลา 09:30 ที่ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ.เชียงราย