Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.16:23) { ขอสิ่งใด ได้สิ่งนั้น }

23ในวันนั้นท่านจะไม่ถามอะไรเราอีก เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดา พระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านในนามของเรา 

แนวคิด :
– พระเยซูบอกกับพวกสาวกว่า “ในวันนั้น” พวกเขาจะขออะไร ก็จะได้สิ่งนั้น
– “วันนั้น” หมายถึง วันที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จลงมาสถิตกับพวกเขาแล้ว
– “วันนั้น” คือ วันที่พวกเขากับพระเยซูเป็นหนึ่งเดียวกัน ดังใน ยน. 14:20 “ในวันนั้นท่านจะรู้ว่าเราอยู่ในพระบิดา และพวกท่านอยู่ในเราและเราอยู่ในท่าน”
– เพราะว่าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตในพวกเขาแล้ว พระองค์จะทรงสอนน้ำพระทัยของพระเจ้าแก่พวกเขา พวกเขาจะรู้ว่าอะไรเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ดังนั้นทุกสิ่งที่พวกเขาขอจะสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้า ด้วยเหตุนี้เขาจะได้รับทุกสิ่งที่ขอ

การประยุกต์ใช้ :
– “วันนั้น” ก็คือ วันนี้ สำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อวางใจในพระเยซู เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับเราแล้ว
– ดังนั้น หากเราขอสิ่งในนามของพระเยซู ตามการสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระบิดาจะประทานสิ่งนั้นแก่เรา


ฟรี!!! เชิญติดตั้ง/UPDATE : App DrKerministry เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีวิดีโอใหม่ทุกครั้ง แล้วนะครับ [สำหรับแอนดรอย]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssupawas.DrKer_Ministry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry