Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน11:41) { ขอบคุณด้วยความเชื่อ }

41 พวกเขาจึงเอาหินออก พระเยซูทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นตรัสว่า “ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ ที่พระองค์ทรงโปรดฟังข้าพระองค์

แนวคิด :
– เมื่อมารธายอมเชื่อฟังพระองค์ โดยให้เอาหินที่ปิดอุโมงค์ฝังศพของลาซารัสออก
– พระเยซูก็แหงนหน้าขึ้นต่อฟ้าสวรรค์ ซึ่งเป็นท่าทางในการอธิษฐานต่อพระเจ้า รูปแบบหนึ่ง
– พระเยซูอธิษฐานขอบคุณต่อพระบิดา ที่จะตอบในสิ่งที่พระเยซูอธิษฐาน เกี่ยวกับการให้ลาซารัสฟื้นขึ้นมาจากความตาย
– ก่อนหน้านี้ ใน ยน. 11:4 พระเยซู ตรัสว่า “โรคนี้จะไม่ถึงตาย แต่เกิดขึ้นเพื่อเชิดชูพระเกียรติของพระเจ้า เพื่อให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติเพราะโรคนี้”
– การที่พระเยซูทรงแหงนหน้าอธิษฐานต่อพระบิดาเช่นนี้ เพื่อให้คนที่เห็นเหตุการณ์รู้ว่า ลาซารัสเป็นขึ้นมาจากความตายนั้น เป็นฤทธิ์อำนาจของพระบิดา ที่ทรงกระทำผ่านพระบุตร ซึ่งสอดคล้องกับที่พระเยซูตรัสใน ยน. 11:4

การประยุกต์ใช้ :
– เมื่อมารธาเริ่มเชื่อฟัง การอัศจรรย์ก็เริ่มต้นขึ้น
– การขอบพระคุณพระเจ้า สามารถทำด้วยความเชื่อ แม้สิ่งนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้น แต่เพราะความเชื่อจึงเป็นเหมือนกับว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้ว
– การขอบคุณพระเจ้า เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า เพราะเป็นการประกาศว่า สิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น เป็นผลงานของพระเจ้า ไม่ใช่ของเราเอง
– ให้เราขอบคุณพระเจ้า สำหรับเหตุการณ์ในวันนี้ ด้วยความเชื่อ เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าจะทรงเป็นผู้กระทำให้มันเกิดเป็นผลดี


ฟรี!!! เชิญติดตั้ง/UPDATE : App DrKerministry เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีวิดีโอใหม่ทุกครั้ง แล้วนะครับ [สำหรับแอนดรอย]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssupawas.DrKer_Ministry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry