Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.5:36) { กำลังทำงานของใคร? }

 36 แต่คำพยานที่เรามีนั้นยิ่งใหญ่กว่าคำพยานของยอห์น เพราะว่างานที่พระบิดาทรงมอบให้เราทำให้สำเร็จ งานนี้แหละที่เรากำลังทำอยู่ เป็นพยานให้แก่เราว่าพระบิดาทรงใช้เรามา

แนวคิด :

– พระเยซูกล่าวถึงคำพยานที่ยิ่งใหญ่กว่าคำพูดยืนยันจากยอห์น ก็คือ คำพยานจากงานที่พระองค์ทรงทำ เป็นตัวบ่งชี้ว่า พระบิดาใช้พระองค์มา
– พระเยซูทำงานที่พระบิดาพอพระทัย พระบิดาประสงค์ แสดงให้เห็นว่าพระเยซูถูกใช้มาโดยพระบิดา

การประยุกต์ใช้ :

– คนที่เจ้าของบริษัท A ส่งมา ย่อมทำงานที่เจ้าของบริษัท A ประสงค์ งานที่เจ้าของบริษัท A พอใจ
– วันนี้ เราเป็นคนของใคร ของพระเจ้า ของโลกนี้ หรือ ของมารซาตาน ?
– วิธีสังเกต ไม่ได้ดูที่เราพูดว่าเราเป็นคนของใคร แต่ดูได้จาก งานที่เราทำนั้น ทำให้ใครพอใจ “พระบิดา” หรือ “โลกนี้” หรือ “มารซาตาน”

“วันนี้ เรากำลังทำอะไรอยู่?”

 


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry