Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน12:31) { การพิพากษาเริ่มต้นขึ้นแล้ว }

31 บัดนี้ถึงเวลาที่จะพิพากษาโลกนี้แล้ว เดี๋ยวนี้เจ้าโลกนี้จะถูกกำจัดออกไป

แนวคิด :
– พระเยซูตรัสกับฝูงชนว่า การพิพากษาของพระเจ้าได้เริ่มขึ้นแล้ว
– โดยเริ่มจากการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู(ข้อ32)
– การพิพากษาเริ่มจาก ค่าจ้างของบาปคือความตาย คนรุ่นแรกที่เข้าสู่การพิพากษา คือ คนที่เชื่อวางใจในพระเยซู พวกเขามีบาป คำพิพากษาคือ โทษนี้สมควรตาย พวกเขาจึงถูกพิพากษาให้เข้าสู่ความตาย แต่พระเยซูมาเป็นตัวแทนของพวกเขา รับโทษแห่งการพิพากษานี้แทนพวกเขา
– ด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงต้องสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อรับโทษจากการพิพากษานั้น
– แต่นี่แค่การเริ่มต้นของการพิพากษารอบแรก ในรอบสองในวันสุดท้ายนั้น คนที่ยังไม่ได้รับการพิพากษาในรอบแรก(คนที่ไม่ได้ให้พระเยซูเป็นตัวแทนของพวกเขา) ต้องรับการพิพากษาในวันนั้น
– และพระเยซูตรัสอีกว่า ถึงเวลาแล้วที่ มารซาตานเจ้าแห่งโลกนี้ จะถูกเพิกถอนสิทธิครอบครองโลกนี้ออกไป
– เพราะมันทำให้พระองค์ผู้ไม่มีบาปต้องตาย มันจึงสูญเสียสิทธิการเป็นเจ้าแห่งโลกนี้ สิทธินั้นกลับคืนสู่พระเจ้า แล้วพระบิดาก็ประทานสิทธินั้นแก่พระเยซู เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย

การประยุกต์ใช้ :
– การพิพากษาของพระเจ้าได้เริ่มขึ้นแล้ว วันนี้ใครยังไม่เข้าสู่การพิพากษารอบแรก รีบเข้าด่วน ด้วยการต้อนรับพระเยซูเป็นเจ้านายและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของตน
– ยังมีเพื่อนและญาติของเรา ที่ยังมีโอกาส สิทธิแห่งการให้พระเยซูตัวแทน ยังไม่หมดเวลา พวกเขาสมควรต้องรู้เรื่องนี้ เพื่อจะไม่ต้องเข้าสู่การพิพากษาในวันสุดท้าย
– มารซาตานถูกถอนสิทธิการเป็นเจ้าแห่งโลกนี้แล้ว แต่มันยังถือวิสาสะ เพราะคนยังไม่รู้ความจริงนี้ ครอยครองโลกต่อไป ได้เวลาที่พวกเราผู้รู้ความจริงแล้ว ยึดโลกนี้กลับคืนจากมารซาตาน โดยนำพระเยซูเข้าไปครอบครองในหัวใจของผู้คน
– การพิพากษาของพระเจ้าเริ่มต้นขึ้นแล้ว วันนี้ยังเป็นโอกาสแห่งการกลับใจ จงกลับใจก่อนที่จะสายเกินไป


ฟรี!!! เชิญติดตั้ง/UPDATE : App DrKerministry เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีวิดีโอใหม่ทุกครั้ง แล้วนะครับ [สำหรับแอนดรอย]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssupawas.DrKer_Ministry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry