Select Page

การปฎิบัติตัว การดำเนินชีวิต

เมื่อรับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์แล้ว เราต้องปฎิบัติตัวอย่างไร

การปฎิบัติตัว การดำเนินชีวิต

เมื่อรับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์แล้ว เราต้องปฎิบัติตัวอย่างไร

บทเรียน “เสาหลักแห่งความเชื่อ“ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

"อะไรเป็นจุดยืนที่แท้จริงของคริสเตียน? แก่นๆ เนื้อๆ สรุปๆ คริสเตียนเขาเชื่ออะไรกัน? " บทเรียน โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ "เสาหลักแห่งความเชื่อ“ (34 นาที) วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017 คจ.น้ำพุแห่งชีวิต เสียงคำสอน MP3...

read more

ถามตอบคำถาม เกี่ยวกับ “การพนัน” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

ถามตอบคำถาม เกี่ยวกับ "การพนัน"(2นาที) วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน.2016 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่ ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่ https://goo.gl/GKMMKo Dr Ker Ministry Youtube : www.youtube.com/DrKerMinistry Twitter : www.twitter.com/DrKerMinistry Facebook :...

read more

การได้ขึ้นสวรรค์ (Going To Heaven)

ความปรารถนาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคริสเตียน นั่นคือการได้อยู่บนสรรค์กับพระองค์ ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะสำคัญไปกว่านี้แล้ว พระเยซูตรัสไว้ใน (มัทธิว 6:33) แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน...

read more

คริสต์ศาสนาสอนอะไร…?

เรื่องของศาสนาคริสต์และเรื่องของพระเยซูสำหรับคนไทยทั่วๆไปนับว่าคลุมเครือเป็นอย่างยิ่ง และนอกเหนือจากความคลุมเครือแล้ว คนไทยเรายังมีทัศนะคติที่ระมัดระวังตัวในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับแวดวงของคริสต์ศาสนาอีกด้วย...

read more

คำถาม 14. ทำไมต้องถวายสิบลด

การถวายสิบลดหรือถวายสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้ของเราแก่พระเจ้าไม่ใช่กฎเกณฑ์ของคริสตจักรแต่เป็นการสมัครใจ เป็นการสำแดงความเชื่อว่าทุกสิ่งที่เรามีอยู่เป็นของพระเจ้า และการถวายสิบลดเป็นการเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังและยำเกรงพระคำของพระเจ้า...

read more

คำถาม 13. ความสำคัญของการไปคริสตจักรและเข้ากลุ่มย่อย

ทำไมต้องมาคริสตจักรในวันอาทิตย์, ทำไมต้องเข้ากลุ่มกพช (กลุ่มพัฒนาชีวิต). การมาคริสตจักรเป็นการแสวงหาความสัมพันธ์กับพระเจ้าและการสร้างสัมพันธ์กับพี่น้องคริสเตียน เป็นการแสดงออกถึงส่วนลึกในจิตใจที่เราต้องการการนมัสการและการสรรเสริญพระเจ้าร่วมกับประชากรของพระองค์...

read more

คำถาม 12. คริสเตียนกับการอธิษฐาน

ทำไมต้องอธิษฐาน การอธิษฐานเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเอง " พระเจ้าพร้อมเสมอที่จะประทานพระคุณให้แก่ผู้ที่ถ่อมใจแสวงหาพระองค์" พระองค์ทรงสัญญาว่า "จะฟังในทุกถ้อยคำที่เราร้องทูล และเมื่อเราสารภาพความผิดบาปของเรา" พระสัญญาของพระองค์ย้ำแก่เราเสมอว่า...

read more

คำถาม 11. พระเจ้าช่วยเราแก้ปัญหาให้เราได้จริงหรือ

ขอยืนยันว่าพระเจ้าช่วยแก้ไขปัญหาของเราได้อย่างแน่นอน แต่การแก้ไขปัญหาต่างๆของพระเจ้าอาจจะไม่ใช้ตามแบบอย่างที่เราคิดหมายเอาไว้ แต่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์และในเวลาของพระองค์  ขอให้เรามีความเชื่อว่าพระองค์ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่บุตรที่รักของพระองค์...

read more

คำถาม 10. เมื่อรับเชื่อแล้วถูกกล่าวหาว่าเป็นคนงมงาย เชื่อในสิ่งไร้สาระจับต้องไม่ได้

แท้จริงเราทุกคนจะมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออำนาจเหนือธรรมชาติที่อยู่แล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถอธิบายสิ่งเหล่านั้นได้ ในชีวิตจริงของเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมักมีบางอย่างจริงและบางอย่างๆก็เป็นเรื่องหลอกลวง...

read more

คำถาม 9. เมื่อรับเชื่อแล้วถูกญาติผู้ใหญ่ต่อว่า/ถูกไล่ออกจากบ้าน

ถูกญาติผู้ใหญ่ต่อว่าว่าเป็นคนอกตัญญูที่จะไม่สามารถไหว้บรรพบุรุษได้ แท้จริงพระเจ้ามีพระประสงค์ให้เราเชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้า ต่อจากนั้นให้เราเชื่อฟังและให้เกียรติบิดามารดาของเรา พระเจ้าได้สั่งไว้ในพระคัมภีร์ว่า จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า...

read more

คำถาม 8. เคยเป็นร่างทรงมาก่อนต้องทำอย่างไร

บางครั้งในการดำเนินชีวิตของเราก่อนเรารับเชื่อให้องค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด เราอาจจะเกี่ยวข้องกับหรือผูกพันกับวิญญาณต่างๆ หรือเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางไสยศาสตร์มาก่อน โดยทั่วไปเมื่อเราได้รับเชื่อแล้วเราเปรียบเสมือนผู้ที่เกิดใหม่...

read more

คำถาม 7. ที่บ้านไหว้เจ้า เรากินอาหารไหว้เจ้าได้หรือไม่

อาหารเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์สำหรับใช้ในการดำรงชีวิต โดยตัวอาหารเองแล้วถ้าเป็นอาหารที่ดีไม่ว่าจะเป็นพืชผักหรือเนื้อสัตว์ เป็นอาหารที่สะอาดและถูกต้องตามโภชนาการแล้ว เมื่อเรารับประทานก็จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกายเราทั้งสิ้น...

read more

คำถาม 6. ควรทำอย่างไรกับเครื่องรางหรือรูปเคารพ

เป็นคำถามทีผู้เชื่อใหม่มักถามมากที่สุดคำถามหนึ่ง ในกรณีนี้ของแยกคำตอบออกเป็น 2 คำตอบ เพราะมีความแตกต่างกันในทางปฏบัติ เครื่องรางหรือรูปเคารพที่เราเป็นเจ้าของอยู่ พระคัมภีร์เสวีนิติ 19:4 ได้สอนเราในเรื่องนี้ว่า อย่าให้ผู้ใดกลับนับถือรูปเคารพ...

read more