Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.7:45 ) { กล้าขัดคำสั่ง }

45 พวกเจ้าหน้าที่กลับไปหาพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกฟาริสี พวกเขาจึงถามเจ้าหน้าที่ว่า “ทำไมพวกเจ้าถึงไม่จับเขามา?”

แนวคิด :
– ใน ยน. 7:32 …พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกฟาริสีจึงใช้เจ้าหน้าที่ไปจับพระองค์
– ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพระวิหาร เมื่อมาถึงกลับมาฟังพระเยซูสอนแล้วซาบซึ้ง จึงกลับไปมือเปล่า ไม่จับพระเยซูกลับไป
– พวกเจ้าหน้าที่กลับมา รายงานต่อหัวหน้าปุโรหิต ผู้มีอำนาจอย่างมากในสภาแซนเฮดรินและต่อพวกฟาริสีผู้มีอิทธิพลท่ามกลางสังคมยิว ว่า “พวกผมขัดคำสั่งของพวกท่านครับ”
– เจ้าหน้าที่เหล่านี้ ช่างกล้านัก อะไรหนอทำให้พวกเขากล้าขัดคำสั่งเหล่าผู้มีอำนาจเช่นนี้ ที่น่าสังเกตคือ “พวกเจ้าหน้าที่” แสดงว่าไปกันหลายคน แล้วทุกคนก็พร้อมใจกันขัดคำสั่งหมดเลย
– ก็เพราะพวกเขาพบกับคำสอนที่พวกเราไม่เคยพบมาก่อน(ข้อ46) แม้ความรู้ของพวกเขาไม่มาก แต่ในใจของพวกเขาคงสัมผัสได้ ชายคนนี้ช่างพิเศษเหลือเกิน พิเศษมากจนพวกเขากล้าขัดคำสั่งจากสภาแซนเฮดริน

การประยุกต์ใช้ :
– พวกฟาริสี ธรรมมาจารย์ และพวกยิว หลายต่อหลายคน มีความรู้ในพระคำมากมาย แต่เมื่อเขาฟังพระเยซูสอน ด้วยความไม่เชื่อ ผลตอบสนองของพวกเขากลับเป็นความเกลียดชัง
– พวกเจ้าหน้าที่ แม้ความเข้าใจพระคำจะไม่มากนัก แต่เมื่อเขาฟังด้วยเปิดใจ ใจของเขาสามารถสัมผัสกับความพิเศษแห่งพระคำของพระองค์ได้
– วันนี้ เมื่อเราฟังพระคำของพระเจ้า จงเปิดใจและถ่อมใจ แล้วพระคำตอนนั้นจะมีความหมายสำหรับชีวิตของเรา


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry