Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(มก. 15:22){ กลโกธา }

“พวกเขาพาพระองค์มาถึงที่แห่งหนึ่งชื่อกลโกธา (แปลว่ากะโหลกศีรษะ)” มก. 15:22

แนวคิด :
– ผู้นำในอดีตหลายคน เลือกที่ตายได้ แม้แต่ฮิตเล่อร์ยังเลือกที่ฆ่าตัวตายได้ แต่พระเยซูไม่มีสิทธิเลือก(ถึงกระนั้นก็อยู่ในแผนการของพระเจ้าที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรก) พระเยซูในฐานะนักโทษประหารแสนไร้ค่า เขาจะพาไปตายที่ไหนก็สุดแล้วแต่เขา
– เขาพาพระองค์ มาตายที่ นอกเมืองเยรูซาเล็ม ซึ่งแน่นอนพวกคนยิวไม่ยอมให้ มีการตรึงกางเขนในเมืองแน่ เพราะช่างเป็นภาพที่น่าทุเรศ และสิ่งมลทินยิ่งนัก ยิวถือว่าการถูกตรึงกางเขนเป็นสิ่งน่ารังเกียจมาก
“… เพราะผู้ที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ก็ถูกสาปแช่งโดยพระเจ้า…” ฉธบ. 21:23
เอาไอ้คนถูกพระเจ้าสาปคนนี้ ไปตายไกลๆ ที่นอกเมืองไป๊!!
– กลโกธา เรียกอีกชื่อว่า เนินเขากระโหลกศรีษะ อยู่นอกกรุงเยรูซาเล็ม เป็นที่ใช้สำหรับประหารนักโทษอุกฉกรรจ์ด้วยการตรึงตายบนไม้กางเขน
ที่ใช้สถานที่นี้เพราะ เป็นเนินสูงขึ้นมา ทำให้คนเดินผ่านไปมาได้เห็นได้ชัด เพื่อจะได้ประจานนักโทษสุดเลวพวกนั้น มันจะได้ทั้งเจ็บทั้งอาย

การประยุกต์ใช้ :
“เพราะบาปของข้าพระผู้ช่วยเดินสู่ไม้กางเขน”